De bank voor een wereld in verandering
4 min

Hypothecair krediet: welke stappen doorlopen?

U hebt de woning van uw dromen gevonden. Nu telt slechts een ding: zo snel mogelijk kopen en verhuizen. Maar… de procedure kan enkele maanden duren.

Alles op zijn tijd

Om te beginnen De bank heeft tijd nodig

Wat doet de bank met uw kredietaanvraag?

Vraagt u een hypothecair krediet aan bij een bank, dan ontvangt u een kredietvoorstel. Daarin staan alle details van het woonkrediet en de rentevoet. Gaat u in op het voorstel van de bank, dan onderzoekt die eerst en vooral uw ‘kredietwaardigheid’. Ze checkt of u de lening netjes op tijd kunt terugbetalen. Daarvoor doet ze onder andere beroep op een aantal bewijsstukken die u moet bezorgen (loonfiches, bewijs van eigen inbreng, …). Ze kijkt ook na of uw koopovereenkomst of bouwvergunning in orde zijn. Soms vraagt ze een extra schatting van de waarde van uw woning aan, om zeker te zijn dat de koopprijs wel degelijk overeenstemt met de werkelijke waarde. Als dat allemaal in orde is, dan doet de bank u een officieel kredietaanbod. Na ondertekening daarvan is uw hypothecair krediet een feit. Maar dan bent u er nog niet…

Hoeveel tijd heeft de bank nodig?

De doorlooptijd bedraagt gemiddeld tussen een week en een maand. Hoeveel tijd er verloopt tussen uw kredietaanvraag, de uiteindelijke goedkeuring door de bank en het kredietaanbod dat u moet ondertekenen, verschilt per financiële instelling en per dossier. Het hangt af van hoe geautomatiseerd de bank werkt, hoe snel u alle bewijsstukken kunt bezorgen (loonfiches, bewijs van hoeveel u zelf kunt inbrengen, het laatste aanslagbiljet, de verkoopovereenkomst, …) en hoe complex de aanvraag is.

En daarna De agenda van de notaris

Waarom moet u naar de notaris?

De tussenkomst van een notaris is verplicht omdat er een hypotheek wordt genomen op uw huis of appartement. Die hypotheek, of waarborg, geeft de bank het recht om uw woning te verkopen, mocht u in gebreke blijven met uw afbetalingen. In de praktijk gebeurt dat gelukkig uiterst zelden.

De hypotheek regelen, is niet het enige op het to-dolijstje van een notaris. Hij of zij moet het kadaster checken, en nagaan of de verkoper en de koper juridisch gemachtigd zijn om de koop en verkoop af te sluiten. De notaris moet ook controleren of er geen ‘voorkooprecht’ is, dus of iemand anders eerst de kans moet krijgen om de woning te kopen tegen de voorgestelde prijs. Verder moet hij of zij nagaan of het pand geen deel uitmaakt van een beschermd dorpsgezicht, of er geen problemen zijn met de stedenbouwkundige voorschriften, en of er erfdienstbaarheden zijn, bijvoorbeeld dat uw buren het recht zouden hebben een uitweg over uw perceel te behouden om naar hun woning te gaan.

De notaris kijkt ook na of de verkoper schulden heeft bij de overheid. Is dat zo, dan wordt (een deel van) de koopsom ingehouden. Hij moet ook controleren of alle wettelijk vereiste attesten in orde zijn, het bodemattest (is de grond vervuild of niet), het energieprestatiecertificaat (hoe energiezuinig is de woning) en het attest van de elektrische keuring. Pas als alle documenten in orde zijn, kunnen de aktes geschreven en ondertekend worden. Eerst wordt de kredietakte van uw lening opgemaakt. Onmiddellijk nadien volgt de aankoopakte en bent u eigenaar. In de praktijk zal de notaris u uitnodigen om beide aktes samen te ondertekenen.

Hoeveel tijd heeft de notaris nodig?

De notaris heeft niet de hele timing zelf in de hand. Hij is afhankelijk van onder meer het hypotheekkantoor, de belastingen, de gemeente, en eventueel de syndicus van het appartementsgebouw. In de meeste gevallen heeft de notaris zo’n twee tot drie maanden nodig om alles te verwerken. Het kan sneller als de verkoper al op voorhand zijn notaris verwittigt. Dan kan die al beginnen aan het papierwerk. Of bij de aankoop van een nieuwbouwappartement in een nieuw complex: in dat geval kan de notaris meteen voor een heel woonblok alle info opvragen. Bij openbare verkopen gaat het ook sneller dan bij onderhandse verkopen.

In ieder geval moeten de aktes ondertekend zijn binnen de vier maanden na ondertekening van de voorlopige verkoopovereenkomst of het compromis: dat is de maximale wettelijke termijn. Soms vraagt de verkoper dat alles binnen een bepaalde tijd rond zou zijn omdat hij de opbrengst van de verkoop zelf dringend nodig heeft. Let er op dat die termijn niet te scherp is, anders kunt u in de problemen komen. Voor een onderhandse verkoop is twee maanden echt het absolute minimum.

Kredietvorm: Hypothecaire krediet met onroerende bestemming. De bepalingen inzake hypothecair krediet uit hoofdstuk 2 van titel 4 van boek VII Wetboek Economisch Recht zijn van toepassing. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag door BNP Paribas Fortis NV, kredietgever, Warandeberg 3, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE0403.199.702.

Nieuwe projecten, nieuwe kredieten

Een nieuwe woning, een buitenverblijf… Een nieuw project op stapel.