De bank voor een wereld in verandering
4 min

Hoe werkt een hypothecaire lening? 5 kernwoorden

Banken, tussenpersonen en notarissen gebruiken een eigen jargon. Wij spreken heldere taal.

We spreken dezelfde taal

Vijf termen die u moet kennen De courantste termen helder uitgelegd

Quotiteit

Dat is de verhouding tussen het geleende kapitaal en de aankoopprijs van de woning uitgedrukt in procent. Leent u bijvoorbeeld 160.000 euro voor een huis van 200.000 euro, dan bedraagt de quotiteit 80%. Door de band genomen krijgt u een gunstigere rentevoet als u een quotiteit hebt van maximaal 80%.

Kredietaanbod

Dat is het document waarin uw bank zich formeel engageert om u een woonkrediet toe te staan. Een kredietaanbod getekend door de bank en de kredietnemer heeft de waarde van een contract. Het kredietaanbod vat alle essentiële voorwaarden, zoals de looptijd, de rente, de rentekortingen en de kosten van het krediet samen.

Hypothecaire inschrijving

U hebt een lening afgesloten van 200.000 euro voor de aankoop van een appartement. Door omstandigheden hebt u het financieel moeilijk en u kunt uw lening niet meer afbetalen. Om dat risico te vermijden, neemt de bank een 'hypotheek' op uw woning. Dat geeft haar het recht om uw woning te verkopen als u uw betalingsverplichtingen niet zou nakomen. Uw woning wordt dus in feite een onderpand voor uw lening. Concreet zorgt uw notaris voor de inschrijving.

JKP

Het jaarlijkse kostenpercentage of JKP weerspiegelt de totale kost van uw woonkrediet. Aan de hand van dat cijfer kunt u kredietvoorstellen van verschillende banken objectief met elkaar vergelijken. Het JKP houdt niet alleen rekening met de rentevoet van uw lening, maar ook met de dossierkosten, de premie van de verzekeringen (woon- en schuldsaldoverzekering) die u samen met het krediet moet afsluiten, de schattingskosten en de kosten voor het verlijden van de kredietakte.
Let wel op: de registratierechten en notariskosten voor de aankoop van de woning zelf worden hier niet in meegerekend.

Kredietopening

Woonkredieten nemen bijna altijd de vorm aan van een kredietopening. Bij een kredietopening kunt u het afgeloste bedrag later opnieuw opnemen zonder nieuwe notariskosten. Als u bijvoorbeeld 200.000 euro leent tegen 2% rente op 25 jaar, dan hebt u na 10 jaar ongeveer 70.000 euro van het kapitaal terugbetaald. Bent u op dat moment aan een renovatie toe, dan kunt u dat geld opnieuw lenen binnen de bestaande kredietopening, zodat u niet opnieuw naar de notaris hoeft.
Let wel: voor een wederopname is opnieuw een akkoord van de bank vereist, en wordt er een nieuwe rentevoet en een bijkomende aflossing vastgelegd.

Nieuwe projecten, nieuwe kredieten

Een nieuwe woning, een buitenverblijf… Een nieuw project op stapel.