De bank voor een wereld in verandering
4 min

Hoeveel kan ik lenen voor een huis of appartement?

Lenen kan op verschillende manieren: op lange of korte termijn, vast of variabel… Lees hieronder hoeveel u met uw salaris kunt lenen.

Let op: geld lenen kost ook geld.

Krediet, budget, fiscaliteit

Om te beginnen Uw eigen middelen

Wat u zelf betaalt

Om een woning te kopen, beschikt u best over een startkapitaal. Want bij de aankoop komen ook administratie- en notariskosten kijken, en die dekt uw hypothecaire lening niet. Ze belopen 20% van de aankoopprijs, en daarvoor, plus voor andere bijkomende kosten, gebruikt u dat startkapitaal.

Terugbetalen

“Hoeveel kan ik terugbetalen?” Dat is de voornaamste vraag. Het is aangewezen dat uw maandelijkse afbetalingen niet hoger liggen dan 40% van uw netto-inkomen, en dat is de som van uw nettoloon, de premies en eventueel extra inkomsten.

Lenen

Banken zullen u aanraden om maximaal 80% van de totale waarde van uw woning te lenen.

Om te berekenen Uw lening

De looptijd van uw lening

U kunt uw lening aflossen over een periode van maximaal 30 jaar, naargelang uw eigen middelen, uw leeftijd en uw terugbetalingscapaciteit. Om fiscale redenen is die aflossingsperiode meestal niet korter dan 10 jaar. Is dat toch het geval, dan leent u vaak aan een minder gunstig tarief.

Vaste, variabele of gecombineerde rentevoet?

Kiest u voor een vaste rentevoet, dan legt u van bij het begin vast hoeveel u tijdens de hele looptijd van uw hypothecaire lening zult afbetalen. De basisrentevoet zal stijgen noch dalen. Formules met vaste rentevoeten zijn ideaal in tijden van eerder lage marktrente. Bij kredietformules met variabele rentevoet ligt de rentevoet voor een eerste periode van 1, 5, 10 of zelfs 15 jaar vast. Na die eerste periode wordt hij opnieuw bepaald voor een nieuwe periode van telkens 1 of 5 jaar. Dat gebeurt volgens de contractuele bepalingen. De formule met jaarlijks variabele rentevoet is in de regel de goedkoopste. Hij wordt jaarlijks herbekeken volgens de referte-index die op dat ogenblik geldt. In het tweede jaar blijft de stijging echter beperkt tot maximaal 1% boven de oorspronkelijke rentevoet.

Constante of degressieve maandelijkse betaling

Bij een terugbetaling met gelijke mensualiteiten betaalt u elke maand een vast bedrag terug. Daarin zitten een gedeelte kapitaalsaflossing en een gedeelte interest vervat. Tijdens de eerste jaren betaalt u meer interesten terug en slechts een klein deel kapitaal. Naarmate de terugbetalingen vorderen, wijzigt die verhouding: kapitaalsaflossing wordt groter en het interestgedeelte neemt af.

In het geval van terugbetaling met gelijke kapitaalsaflossingen betaalt u elke maand een vast gedeelte van het geleende kapitaal plus de interesten over het nog uitstaande kapitaal. Dat gedeelte interesten vermindert elke keer, omdat het nog uitstaand kapitaal vermindert. Daardoor wordt ook uw mensualiteit elke maand lager.

Alternatieven Mandaat of hypothecaire inschrijving?

Mandaat of een klassieke hypotheek

Het verschil tussen een hypothecair mandaat en een klassieke hypotheek is eenvoudig: bij een hypothecair mandaat wordt de hypotheek niet meteen gevestigd. U geeft de bank alleen een volmacht om dat later te doen. Bijvoorbeeld op het moment dat u de lening niet terugbetaalt zoals afgesproken.

Het voordeel van het hypothecair mandaat

Uw notariële kosten liggen lager dan bij een hypothecaire inschrijving. Het nadeel is dat een woonkrediet gewaarborgd moet zijn door een hypothecaire inschrijving om te kunnen genieten van sommige fiscale voordelen zoals de wooncheque in Wallonië. Het hypothecair mandaat kan in bepaalde gevallen interessant zijn om kosten uit te sparen. Dan moet er eerst wel een woonkrediet met voldoende hypothecaire inschrijving zijn, die de fiscale voordelen in het kader van bijvoorbeeld de wooncheque volledig kan opvullen.

Hypothecaire inschrijving

Een hypotheek wordt ingeschreven in het hypotheekkantoor. De inschrijving blijft 30 jaar geldig en waarborgt de bank of een andere financiële instelling die de lening toekent dat ze het uitgeleende geld zeker terugkrijgt. Die waarborg komt neer op het recht om de woning openbaar te verkopen wanneer de kredietnemer de lening niet terugbetaalt zoals afgesproken. De kredietgever heeft bovendien het recht om de opbrengst van die verkoop in de eerste plaats te gebruiken om de schulden van de kredietnemer aan te zuiveren.

Om te weten De fiscale voordelen

Fiscale voordelen in België

In Wallonië bestaat het fiscaal voordeel uit de wooncheque of in het Frans ‘Chèque Habitat’, een belastingvoordeel voor iedereen die een woning in Wallonië wil kopen, en voor wie een hypotheeklening van minimaal tien jaar afsluit voor de aankoop of bouw van een eigen enige woning.

Schuldsaldoverzekering, inclusief fiscaal voordeel

Als u een hypothecaire lening aangaat, zal de bank u adviseren een schuldsaldoverzekering te nemen. Die is niet verplicht, maar de bank kan ze in bepaalde gevallen toch opleggen. Ze zorgt ervoor dat de nabestaanden in geval van overlijden vóór het geleende kapitaal volledig werd afbetaald, niet opgezadeld zitten met een loodzware leninglast. Als u aan een rist voorwaarden voldoet, kan u bovendien genieten van een fiscaal voordeel op uw subsidies. Omdat die zaken afhankelijk zijn van geval tot geval, maakt u daarvoor best een afspraak met uw adviseur.

Hoe en hoeveel lenen voor een woning?

Lenen kan op verschillende manieren: op lange termijn, korte termijn, vast of variabel…