De bank voor een wereld in verandering
4 min

Kopen, bouwen of renoveren?

Twijfelt u tussen het kopen, bouwen of verbouwen van een woning? Alles hangt af van uw behoeften, de manier waarop u in het leven staat en hoe uw situatie evolueert doorheen de jaren.

LET OP, GELD LENEN KOST OOK GELD.
Kies voor de beste investering

Kopen De voor- en nadelen van kopen

De voordelen

U weet wat u koopt en u kan vrij snel de woning betrekken (tussen het ondertekenen van het compromis en de akte bij de notaris zit er maximaal 4 maand). Op de aankoop betaalt u registratierechten: dat moet volledig met eigen middelen. Het percentage van die rechten varieert afhankelijk van de regio waar u woont (Vlaanderen, Wallonië of Brussel). Over het algemeen ligt dat bedrag een stuk lager dan de btw op nieuwbouw.

De nadelen

U moet meestal een paar toegevingen doen: zelden beantwoordt een bestaande woning aan al uw verwachtingen. Verborgen gebreken of extra kosten kunnen de pret bederven. Koopt u een oude woning, dan zal u sneller geconfronteerd worden met onderhouds- en renovatiewerken.

Bouwen De pro's en contra's van bouwen

De voordelen

Samen met uw architect of bouwpromotor bouwt u een woning volledig op maat van uw eigen wensen. Omdat alles nieuw is, blijft u jarenlang gespaard van onderhouds- of herstellingskosten. De strenge regelgevingen voor onder meer isolatie en ramen zorgen voor veel betere energieprestaties. Zo spaart u maand na maand geld uit op uw energiefactuur.

De nadelen

Omdat u zowel de bouwgrond als de werken moet betalen, is de totale investering meestal groter dan bij een aankoop. Bovendien betaalt u op bouwwerken 21% btw, en dat moet u voor het grootste deel met eigen spaargeld financieren. Dat is een pak duurder dan de registratierechten op een bestaande woning. Reken op een looptijd van minimum 9 à 12 maanden vooraleer u in uw woning kunt. Tijdens de bouwwerken moet u blijven huren, zodat u een tijdlang dubbel betaalt. De oplossing: vraag bij uw bank een ’uitstel van kapitaalaflossing’ aan. Daarmee betaalt u tijdens de bouwperiode enkel de interesten terug aan de bank (tot maximaal drie jaar). Pas daarna begint u het ontleende kapitaal af te lossen.

Budgetteren Kosten om rekening mee te houden in uw budget

BTW en registratierechten

Voor een nieuwbouw woning (een woning wordt als ‘nieuwbouw’ beschouwd tot 31 december van het tweede jaar na het jaar waarin ze voor het eerst in gebruik genomen werd) betaalt u 21% btw op de bouw. Op de aankoop van de grond betaalt u normaal gezien geen btw, maar wel registratierechten (behalve wanneer u bouwgrond koopt samen met een woning in opbouw, dan betaalt u op beide 21% btw). Op de verbouwkost van een privéwoning betaalt u slechts 6% btw, maar dan moet het pand meer dan tien jaar oud zijn, hoofdzakelijk bestemd voor privégebruik. Bij de aankoop van een woning betaalt u geen btw, wel registratierechten op de aankoop van de woning én de grond.

Algemene kosten of ’notariskosten’

Wanneer u een woning koopt, moet u rekening houden met een aantal algemene kosten. Voor een onroerend goed schommelen die rond de 15% van het totaalbedrag, voor een openbare verkoop loopt dat op tot 25%. In de volksmond noemt men dat wel eens ‘de notariskosten’, maar het gaat over meer dan enkel het ereloon van de notaris. Ze omvatten onder meer ook het registratie- en inschrijvingsgeld. In Wallonië en Brussel bedraagt dat voor uw eerste woning 12,5% van de aankoopprijs, tegenover 6% in Vlaanderen. In het Brusselse Gewest kunt u, onder bepaalde voorwaarden, een gedeeltelijke vrijstelling van registratierechten krijgen, het zogenaamde ‘abattement’.

Dossierkosten

Afhankelijk van welke bank u kiest, draaien de dossierkosten voor het afsluiten van een krediet rond de 500 euro. In uitzonderlijke gevallen maakt uw bank een schatting van uw pand. Afhankelijk van de grootte van de woning betaalt u daarvoor tussen 225 en 675 euro.

Veranderen, aanpassen, moderniseren Verbouwingen plannen


Een nieuwe badkamer, een nieuwe keuken en een likje verf kunnen voldoende zijn om een oude woning op te frissen en te moderniseren. U kunt verschillende leningen op afbetaling afsluiten, afhankelijk van de werken die u wil uitvoeren. Onderstaande tabel geeft de specificaties weer van de verschillende leningtypes. Heeft u een bouwvergunning (of ’stedenbouwkundige vergunning’) nodig om uw huis te renoveren? Voor de meeste bouw-, verbouwings- of renovatiewerken is dat het geval (zeker wanneer het over de buitenkant gaat), idem voor structurele werken aan uw interieur. Voor kleinere werken heeft u geen bouwvergunning nodig (isolatiewerken, elektriciteitswerken, loodgieterij, lichte constructies zoals een tuinhuisje, een poolhouse of een serre). Ga even langs bij de stedenbouwkundige dienst van uw gemeente voor meer info.

 Hypothecair kredietLening op afbetaling
Tijdsduur min.: 13 maand
max.: 25 jaar
min.: 1 jaar
max.: 10 jaar (max. 12 jaar voor renovatielening > 50.000 euro)
Kredietbedrag min. : 7.500 euro min.: 1.250 eur
Maximumbedrag 100% van het/de factuurbedrag(en) 130% van het/de factuurbedrag(en)/ bestelbon(nen) voor kredieten tot 50.000 euro
110% van het/de factuurbedrag(en)/ bestelbon(nen) voor kredieten tot 150.000 euro
Aard van de toegestane uitgaven aankoop grond/onroerend goed
nieuwe constructie
renovatie
renovatie
energiebesparing
Rentevoet vast of variabel vast
Zekerheden hypotheek
mandaat
hypotheekbelofte
overdracht van loon
overdracht van loon (verplicht)
VerzekeringenSchuldsaldoverzekering
Woningverzekering
Verzekering lening op afbetaling
Werkloosheidsverzekering
Woningverzekering
Fiscale voordelen mogelijk soms mogelijk
Overdracht van de gelden per schijven van min. 2500 euro,
op de rekening van de klant of de leverancier, in functie van het vorderen van de werken en op basis van voorleggen van de facturen 
in één keer op rekening van de klant, na ondertekening van het contract
(op basis van het voorleggen van een bestelbon of een factuur)
Betalingstermijn opnameperiode max. 3 jaar max. 12 maanden
Voordelen rente
flexibiliteit (soepel woonkrediet: onder bepaalde voorwaarden kan krediet verlengd of ingekort worden)
ecovoordeel
eerste 12 maanden geen reserveringsprovisie
120% wederopname soepel woonkrediet
eenvoud/snelheid
duur en maandelijkse betalingen vooraf vastgelegd
geen dossierkosten
geen notariële akte nodig
voordelig tarief indien 50% energiebesparende werken
geen reserveringsprovisie
Nadelen Dossierkosten
Notariële akte is soms nodig (en dus ook bezoek aan de notaris)
Samenstelling dossier kan even duren
geen aanpassing mogelijk

Een huis kopen, bouwen of renoveren. Hoe begin ik eraan?

Een mooi project in gedachten? Een eigen huis, een nieuwbouw of een mooi gerenoveerd appartement?

Wettelijke informatie

Kredietvorm: hypothecair krediet met (on)roerende bestemming. De bepalingen met betrekking tot hypothecair krediet in hoofdstuk 2 van titel 4 van boek VII van het Wetboek van Economische Wetgeving zijn van toepassing. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag door BNP Paribas Fortis NV, kredietgever, Warandeberg 3, 1000 Brussel - RPM Brussel - BTW BE 0403.199.702.

Kredietvorm: Lening op Afbetaling. De bepalingen inzake consumentenkrediet uit hoofdstuk 1 van titel 4 van boek VII Wetboek Economisch Recht zijn van toepassing. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag door AlphaCredit NV, kredietgever, Warandeberg 8 Bus 3, B-1000 Brussel, RPR Brussel, BTW BE0445.781.316. Verbonden agent: BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE0403.199.702.

Kredietvorm: Kredietopening. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag. De bepalingen inzake consumentenkrediet van hoofdstuk 1 uit titel 4 van boek VII Wetboek Economisch Recht zijn van toepassing. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag. Kredietgever: BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE0403.199.702.