De bank voor een wereld in verandering
5 min

Renovatiepremie en subsidies

Hebt u nood aan een klein financieel duwtje in de rug voor uw verbouwings- of renovatiewerken? De renovatiepremie helpt u op weg.

Op welke subsidies heeft u recht?

De subsidies om te renoveren Wat houden ze in?

Duwtje in de rug

Een gerenoveerde gevel, een ecologisch geïsoleerd dak, zonnepanelen, een verse laag verf, dubbele beglazing, … het zijn kleine én grote werken die van uw huis een thuis maken. En vadertje staat helpt u daar graag bij. Hieronder vindt u de voornaamste steunmaatregelen van de verschillende gewesten.

In België geven zowel de federale overheid als de gewestelijke en lokale overheden subsidies. Zo zijn er onder andere ‘De nieuwe Vlaamse renovatiepremie’ en ‘Belastingaftrek wanneer u geld leent voor renovatiewerken’. Ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest biedt tal van woonpremies. Zo kunt u bij Leefmilieu Brussel terecht voor een heleboel energiepremies. Ook bij de 19 gemeentes afzonderlijk kunt u aankloppen voor een gemeentelijke premie.

In Wallonië zijn er tal van energiepremies – zowel voor renovaties als voor nieuwbouw. Daarnaast zijn er nog specifieke fiscale voordelen voor isolatiewerken aan het dak en voor de installatie van fotovoltaïsche cellen of zonnepanelen.

Vrijstellingen en renovatiepremies per gewest

In het Vlaamse Gewest zijn er vrijstellingen van toepassing vanaf de eerste schijf van 15.000 euro voor de aankoop van een eerste woning of stuk bouwgrond. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest loopt dat zelfs op van 60.000 euro tot 75.000 euro voor de aankoop van een woning gelegen in de ’Ruimte voor Versterkte Ontwikkeling van de Huisvesting en de Renovatie’ (RVOHR).

Om recht te hebben op de Vlaamse renovatiepremie moet u de woning bewonen als eigenaar – naakte eigendom is niet voldoende. Ook uw inkomen over de laatste twee jaar voor u de aanvraag indient, geldt als criterium. Meer info over de voorwaarden andere premies.

Bij de energiepremies in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hangt het bedrag af van uw inkomsten, gezinssamenstelling, leeftijd, en de locatie van de woning. Om recht te hebben op een renovatiepremie moet de woning minstens 30 jaar oud zijn. Bekijk hier de voorwaarden voor alle premies en voordelen.

Ook in Wallonië moet de rechthebbende minstens 18 jaar én bewoner én eigenaar zijn, om recht te hebben op de verschillende premies.

Aan de slag Subsidies aanvragen en ontvangen

Renovatiepremie aanvragen

De procedureaanvragen in Vlaanderen verschillen, afhankelijk van de premie waar het om gaat. Een renovatiepremie bijvoorbeeld kunt u pas na de uitvoering van de werken aanvragen, wanneer u over de nodige facturen beschikt.

Wilt u de gevel van uw Brusselse woning opknappen of beschermen tegen vocht of graffiti? Of zijn er mooi gebeeldhouwde stukken in blauwe hardsteen die gerestaureerd moeten worden? Dan kan u rekenen op de Brusselse renovatiepremie van het woonmilieu.

Ook in Wallonië moet er een hele papiermolen ingevuld worden om recht te hebben op een premie of subsidie. Hier vindt u alvast een aantal aanvraagformulieren.

Het geld van de subsidies ontvangen

Hoe u uiteindelijk concreet de premie op uw rekening ontvangt, en van wie, is afhankelijk van welke subsidie u aanvraagt. De premie voor de installatie van een warmtepomp in Vlaanderen, bijvoorbeeld, krijgt u van uw elektriciteitsnetbeheerder. Voor de premies in Brussel geldt hetzelfde als in Vlaanderen en Wallonië: het uitbetalen doet ieder op zijn manier. Meestal gebeurt dat na de werken en bij voorlegging van de facturen. Van de premie voor de woningrenovatie kunt u in Brussel wel een voorschot van 90% van het geraamde premiebedrag ontvangen.

Om in Wallonië een energiepremie te krijgen, dient u uw aanvraag ingevuld en getekend te sturen naar ’le département de l'Énergie et du Bâtiment durable’, binnen de vier maanden na de laatste factuur.

Het is wel wat opzoekwerk, georganiseer en geregel, die subsidies en premies. Maar nu heb ik een extraatje om na de werken even op vakantie te gaan.

Advies nodig?

Een financieel duwtje in de rug bij uw renovatie- of verbouwingswerken?