De bank voor een wereld in verandering
3 min

Via welke administratieve wegen word ik eigenaar

De partners voor mijn woonproject? De notaris, de architect, de stedenbouwkundige dienst en de bank.

Uiteindelijk heeft u uw droomhuis gevonden. En dan begint het nog maar allemaal. Notaris zoeken, lening aangaan bij de bank, rentevoeten vergelijken, architecten contacteren. Wat hebt u allemaal nodig, welke documenten, … Zijn er verschillen wanneer u een terrein koopt en een nieuwbouw zet of wanneer u alleen gaat renoveren?

VASTGOED KOPEN DE KOGEL IS DOOR HET HUIS

Het compromis tekenen

De kogels is door de kerk, het is te zeggen: u hebt de beslissing genomen. U koopt het huis van uw dromen. En dat begint bij het tekenen van het compromis. Deze onderhandse overeenkomst wordt ondertekend door de koper en verkoper. Het compromis is een voorlopige verkoopovereenkomst die bindend is voor beide partijen.

Vaak betaalt u 10% van de verkoopprijs bij het afsluiten van een compromis. In het compromis staan: de gegevens van de koper en de verkoper; beschrijving van de woning; de afgesproken prijs in cijfers en letters; eventuele erfdienstbaarheden opschortende en/of ontbindende voorwaarden.

Opschortende voorwaarden zijn voorwaarden die ervoor zorgen dat het compromis opgeschort wordt zolang aan die voorwaarden niet voldaan is. Bij het niet vervullen van een opschortende voorwaarde wordt de verkoopovereenkomst als niet bestaand beschouwd.

Een lening shoppen bij de bank

Het compromis is getekend, dan is het de hoogste tijd om een lening ‘rond te krijgen’. Een eerste verkennende ronde zal u al een duidelijk zicht geven op rentevoeten, types van leningen en wat de verschillende mogelijkheden van de leningen zijn.

Wanneer u uiteindelijk uit de verschillende leningopties een kiest die u past, kunt u de lening sluiten. Om uw dossier op te stellen heeft de bank volgende documenten nodig:

  • uw drie laatste loonfiches
  • indien u zelfstandige bent, de twee laatste belastingaangiften
  • indien u roerende inkomsten hebt, gedetailleerd overzicht van de portefeuille
  • een kopie van de bestaande kredietovereenkomsten • een overzicht van uw eigen vermogen
  • bij een aankoop de verkoopakte
  • bij een nieuwbouw of verbouwing: eigendomstitel, het plan, bestek of prijsofferte van de werken, omgevings- of bouwvergunning en bodemsaneringsattest
  • voor Vlaanderen eventueel ook uw EPB-aangifte 

De verkoopakte verlijden bij de notaris

Na het ondertekenen van het compromis hebt u maximaal vier maanden voor de notariële akte wordt verleden. Binnen deze termijn moeten de registratierechten worden betaald.

Spannend wel: compromis tekenen, lening bespreken en de architect is al een plan aan het tekenen

De notariële akte is nodig om de verkoop wettelijk te bezegelen. Koper en verkoper kunnen dezelfde notaris nemen of elk hun eigen notaris inschakelen. In dat laatste geval delen de twee notarissen het ereloon. De koper moet hiervoor dus geen hogere kosten betalen.

NIEUWBOUW OF RENOVEREN DE EERSTE STEENLEGGING

Aankoop van een terrein bij de notaris

De verkoopakte van een terrein wordt, net zoals bij de aankoop van een pand, bij de notaris verleden. Bij de overdracht van gronden is er in Vlaanderen ook een bodemattest vereist. De notaris waakt erover dat dit attest, dat door  OVAM afgeleverd wordt, bij de verkoop aanwezig is.

Bij de aankoop van een grond zijn er wel enkele andere zaken waarmee rekening moet worden gehouden. Zo is de btw van toepassing op de bouwgrond wanneer u een nieuwbouwwoning en de bouwgrond op hetzelfde moment en van dezelfde persoon koopt. Indien niet, dan is er btw op de verkoop van de nieuwbouwwoning en dienen registratierechten betaald te worden op de verkoop van de bouwgrond.

Plannen en bouwvergunning bij de architect

Normaal gezien moet u een bouwvergunning aanvragen voor alle bouwwerken – daar horen zelfs afbraakwerken en ondergrondse of verplaatsbare constructies bij. Maar ook voor het vellen van hoogstammige bomen, grote reliëfwijzigingen en reclameconstructies bijvoorbeeld is een stedenbouwkundige vergunning nodig.

Voor een aantal kleinere werken is er geen vergunning nodig, als ze niet strijdig zijn met de geldende reglementeringen. Voor bepaalde kleine bouwwerken volstaat een eenvoudige dossiersamenstelling. Op de technische dienst van de gemeente zullen ze u vertellen wat er precies nodig is.

Via welke administratieve wegen word ik eigenaar

De partners voor mijn woonproject? De notaris, de architect, de stedenbouwkundige dienst en de bank.