De bank voor een wereld in verandering
3 min

Hoe en hoeveel kan ik lenen voor een woning?

Lenen kan op verschillende manieren: lange termijn, korte termijn, vast of variabel,…

Let op, geld lenen kost ook geld.
Le moment suprême. U hebt de beslissing genomen, u wilt een appartement of een huis kopen. En u hebt er al eentje op het oog. Dan is het zeker tijd om alles eens in detail te bekijken. Hoe zit het met de lening, wat is uw budget, wat zijn de fiscale voordelen?

UW BUDGET HOEVEEL HEEFT U OP ZAK

Lenen én lenen én lenen

Als u aan de bank raad vraagt over hoeveel u kunt lenen, zullen ze u aanraden om maximaal 80% van de totale waarde van uw woning te lenen. Deze waarde kan u alvast berekenen door het gevraagde kapitaal te delen door de aankoopprijs van de woning. Soms laat de bank uw woning ook schatten.

Wat u zelf betaalt

Als u een woning wilt kopen, is het best dat u over een startkapitaal beschikt. De bank zal niet snel het hele bedrag van de aankoop lenen. Dit om zich te beschermen tegen wanbetalers. De bank leent u eerder een percentage van de aankoopprijs.

Vergeet niet dat er bij de aankoop van uw woning ook administratie- en notariskosten komen kijken. Uw hypothecaire lening dekt deze extra kosten niet. U zult ze meteen zelf moeten betalen. Hernemen we het voorbeeld van daarnet, dan zal je dus 20% van de aankoopprijs en de bijkomende kosten zelf betalen.

Tel uw geld na

“Hoeveel kan ik terugbetalen?” dat is de vraag die u eerst moet stellen. In het algemeen geldt dat uw maandelijkse afbetalingen best niet meer dan één derde van uw netto-inkomen bedragen - namelijk de som van uw nettoloon, de premies en eventueel extra inkomsten. Wat er overblijft nadat u uw lasten hebt afgetrokken van dit bedrag, is het zogenaamde restinkomen.

U moet u in uw nieuwe woning of uw nieuwe wijk ten eerste op uw gemak voelen. En natuurlijk hangt het ook af van het beschikbare budget.

KREDIETTYPE DOOR HET GELD DE LENING NIET ZIEN

Vaste, variabele of gecombineerde rentevoet

Kiest u voor een vaste rentevoet, dan legt u van bij het begin vast hoeveel u tijdens de hele looptijd van uw hypothecaire lening zult afbetalen. De basisrentevoet zal niet stijgen, noch dalen. Formules met vaste rentevoeten zijn ideaal in tijden van eerder lage marktrente.

Bij kredietformules met variabele rentevoet wordt de rentevoet voor een eerste periode van 1, 5, 10 of zelfs 15 jaar vastgelegd. Na die eerste periode wordt ze opnieuw bepaald voor een nieuwe periode van telkens 1 of 5 jaar. Dat gebeurt volgens de contractueel afgesproken bepalingen. 

De formule met jaarlijks variabele rentevoet is in de regel de goedkoopste. De rentevoet blijft telkens een jaar geldig en wordt dan opnieuw bekeken volgens de referte-index die op dat ogenblik geldt. In het tweede jaar blijft de stijging echter beperkt tot maximaal 1% boven de oorspronkelijke rentevoet.

Constante of degressieve maandelijkse betaling

Bij een terugbetaling met gelijke mensualiteiten betaalt u elke maand een vast bedrag terug. Daarin is een gedeelte kapitaalsaflossing en een gedeelte interest vervat. Tijdens de eerste jaren betaalt u meer interesten terug en slechts een klein deel kapitaal. Naarmate de terugbetalingen vorderen, wijzigt die verhouding: kapitaalsaflossing wordt groter en het interestgedeelte neemt af.

In het geval van terugbetaling met gelijke kapitaalsaflossingen betaalt u elke maand een vast gedeelte van het geleende kapitaal plus de interesten over het nog uitstaande kapitaal. Dit gedeelte interesten vermindert elke keer, omdat het nog uitstaand kapitaal vermindert. Daardoor wordt ook uw mensualiteit elke maand lager.

Wat is uw looptijd? En die van uw lening?

Naargelang uw eigen middelen, uw leeftijd en uw terugbetalingscapaciteit kunt u uw lening aflossen over een periode van maximaal 30 jaar. Om fiscale redenen is deze aflossingsperiode meestal niet korter dan 10 jaar. Als dit toch het geval is, leent u vaak aan een minder gunstig tarief.

TYPE ZEKERHEID ER ZIJN TWEE ZEKERHEDEN

Een mandaat of een klassieke hypotheek

Het verschil tussen een hypothecair mandaat en een klassieke hypotheek is eenvoudig: bij een hypothecair mandaat wordt de hypotheek niet meteen gevestigd. U geeft de bank alleen een volmacht om dat later te doen. Bijvoorbeeld op het moment dat u de lening niet terugbetaalt zoals afgesproken.

Het voordeel van het hypothecair mandaat is dat uw notariële kosten lager liggen dan bij een hypothecaire inschrijving. Het nadeel is dat een woonkrediet gewaarborgd moet zijn door een hypothecaire inschrijving om te kunnen genieten van sommige fiscale voordelen zoals onder meer de woonbonus of de wooncheque. 

Het hypothecaire mandaat kan in bepaalde gevallen interessant zijn om kosten uit te sparen. Dan moet er eerst wel een woonkrediet met voldoende hypothecaire inschrijving zijn, die de fiscale voordelen in het kader van bijvoorbeeld de woonbonus of de wooncheque volledig kan opvullen.

Hypothecaire inschrijving

Een hypotheek wordt ingeschreven in het hypotheekkantoor. Deze inschrijving blijft 30 jaar geldig en is een waarborg voor de bank of een andere financiële instelling die de lening toekent dat ze het uitgeleende geld zeker terugkrijgen.

Een lening nemen. Het was mijn eerste keer, maar het verliep vlot. Ik denk al aan een volgend project.

Deze waarborg komt neer op het recht om de woning openbaar te verkopen wanneer de kredietnemer de lening niet terugbetaalt zoals afgesproken. De kredietgever heeft bovendien het recht om de opbrengst van die verkoop in de eerste plaats te gebruiken om de schulden van de kredietnemer aan te zuiveren.

FISCALITEIT BELASTINGEN DAT ZIJN OOK VOORDELEN

De fiscale voordelen in België

In Wallonië werd de woonbonus vervangen door de ‘Chèque Habitat’, een fiscaal voordeel voor iedereen die een woning in Wallonië wil kopen en een hypotheeklening van minimaal 10 jaar afsluit voor de aankoop of de bouw van een eigen en enige woning.

In Vlaanderen is de woonbonus sinds 1 januari 2020 afgeschaft, maar de registratierechten zijn verminderd, van 7% naar 6%. Een soort compensatie …

In Brussel kunnen kopers, onder bepaalde omstandigheden, genieten van een vermindering van de registratierechten als het gaat over hun eerste aankoop.

Schuldsaldoverzekering, inclusief fiscaal voordeel

Als u een hypothecaire lening aangaat, dan zal de bank u adviseren een schuldsaldoverzekering te nemen. Deze verzekering is niet verplicht hoewel ze in bepaalde gevallen toch kan worden opgelegd door de bank. Deze verzekering zorgt ervoor dat de nabestaanden in geval van overlijden vóór het geleende kapitaal volledig werd afbetaald, niet opgezadeld zitten met een loodzware leninglast.

Als u aan een rist voorwaarden voldoet, kan u bovendien genieten van een fiscaal voordeel op uw subsidies. Omdat dit afhankelijk is van geval tot geval, maakt u hiervoor best een afspraak met uw adviseur.

Hoe en hoeveel kan ik lenen voor een woning?

Lenen kan op verschillende manieren: lange termijn, korte termijn, vast of variabel,…