De bank voor een wereld in verandering
4 min

Wat is een brandverzekering?

Een woning is een grote kost in ieders budget. Bescherm ze afdoende, want tegenslag hoort bij het leven.

Bij elke situatie hoort de juiste bescherming.

Brandverzekering huurder Welke verzekeringen als huurder?

Leve het kotleven

Gaat u ‘op kot’, dan duikt sowieso de meest pertinente vraag op: staat u al helemaal op eigen benen, of steunen uw ouders u nog? En waar bent u gedomicilieerd?

Op zich is het eenvoudig: als uw ouders bijvoorbeeld een brandverzekering hebben voor de gezinswoning, dan kunnen ze die in de meeste gevallen ook gebruiken voor het kot van hun kinderen. Mits een aantal voorwaarden natuurlijk. Zo moet de kotstudent onder andere nog gedomicilieerd zijn bij de ouders. Controleer hier de checklist ‘verzekeren van een studentenkamer’.

Is een brandverzekering verplicht voor de huurder?

U gaat een appartement huren. Begin met het afsluiten van een brandverzekering. Stel dat het bad overloopt en er is schade bij de buren, of een kaars valt om en niet alleen uw inboedel gaat in de vlammen op, maar er is ook brandschade bij de buren. Dan hebt u best een goede brandverzekering. Of is de verhuurder van het pand daarvoor verantwoordelijk?

Een brandverzekering voor huurders is wettelijk verplicht. Voor alle huurcontracten afgesloten of verlengd op of na 1 september 2018 , moet de huurder een brandverzekering nemen. Daarenboven moet hij het bewijs ervan elk jaar aan de verhuurder voorleggen. Tenzij de verhuurder een brandverzekering voor het gebouw sloot met ‘afstand van verhaal’ op de huurder. Een brandverzekering, ook wel woonverzekering of woonpolis genoemd, beschermt in de eerste plaats uw eigen inboedel tegen brand- en waterschade, kortsluitingen … en/of verlies. En als u voor het complete plaatje gaat, neemt u ook de optie diefstal of de optie rechtsbijstand erbij.

Brandverzekering inboedel en muren

Als goede huurder moet u de gehuurde woning aan het einde van de overeenkomst in oorspronkelijke staat achterlaten. Dat is de huurdersaansprakelijkheid: als huurder wordt u aansprakelijk gesteld voor de schade aan het gehuurde goed … tenzij u het tegendeel kunt bewijzen en de aansprakelijkheid dus bij de verhuurder ligt. Maar als er brand in de keuken van uw huurwoning ontstaat en het vuur slaat over naar de buren, dan zal de verzekeraar van uw buren bij u komen aankloppen. En dan hebt u maar best een degelijke brandverzekering. Maar het gaat over veel meer dan een ordinaire keukenbrand natuurlijk.

LET OP: Alvorens de huurovereenkomst te ondertekenen doet u er als huurder goed aan om de eigenaar te vragen of hij of zij zelf een brandverzekering verhuurder afsloot. Enkel wanneer de verhuurder ‘afstand van verhaal’ opneemt in de verzekering, bent u als huurder niet verplicht een brandverzekering af te sluiten.

Brandverzekering eigenaar Verzeker uw hoogste goed

Wat dekt een brandverzekering?

Brand in uw huis: een ramp. Om de materiële schade alvast te compenseren, is een brandverzekering, hoewel wettelijk niet verplicht, wel sterk aan te raden. Wanneer u een hypothecaire lening aangaat, zal de bank u sowieso adviseren om er een af te sluiten.

Een brandverzekering is hetzelfde als een woningverzekering, want een brandpolis gaat over veel meer dan alleen brand: een barst in uw raam, hagelbollen die uw zonnepanelen ruïneren…

Naast het vergoeden van materiële schade, dekt de brandverzekering in een aantal omstandigheden ook uw burgerlijke aansprakelijkheid: een overslaande brand, waterschade bij de buren door een gesprongen waterleiding in uw huis of appartement.

Bescherming tegen diefstal

Werden uw sleutels of de afstandsbediening van uw garage gestolen? Een brandverzekering beschermt u ook daartegen. Zeker als u enkele opties – zoals diefstal en rechtsbijstand – neemt, voor nog meer zekerheid.

De optie diefstal dekt naast diefstal van uw inboedel, onder andere ook de kosten voor het vervangen van sloten op buitendeuren waarvan de sleutels of afstandsbedieningen gestolen werden. En als uw woning door vandalisme of kwaad opzet beschadigd wordt, dan dekt de optie diefstalverzekering dat.

Ook wanneer u in het buitenland op straat wordt beroofd, zijn uw spullen via die optie verzekerd. Een uitzondering op die regel is diefstal van uw auto uit uw woning. Dat is niet verzekerd via de brandverzekering van uw woning. Daarvoor hebt u een de omniumverzekering voor uw wagen nodig.

Wat als mijn buur niet wil betalen?

Is er schade aan uw woning door bijvoorbeeld werken aan die van de buren (barsten in uw pleisterwerk, scheuren in uw muur, …), en uw buurman wil geen schadevergoeding betalen, dan is het aan u om gelijk te krijgen. Dat wil zeggen: via de rechtbank. En dan lopen de kosten (expertise, dagvaarding, ereloon,…) snel op.

Daar staat de optie rechtsbijstand brand voor in. Ze geeft u bovendien de vrije keuze van een advocaat en dekt ook de kosten van een tegenexpertise.

Tijdens een storm viel er een dakpan van ons dak op de veranda van onze buren. Dan is het makkelijk dat de verzekering alles regelt.

Reisverzekering, verzekering tuin, zwembad…

U vertrekt met de wagen op reis. Dan neemt u een reisverzekering, dat spreekt voor zich. Maar wist u dat ook uw brandverzekering u enigszins verzekert op reis? Zo zijn de persoonlijke spullen die u meeneemt op vakantie verzekerd tegen schade, wereldwijd. In het jargon: ‘alle verzekerde en tijdelijk verplaatste inhoud’. Lees hier meer over geldzaken in het buitenland.

Er bestaat voor zowat alles een verzekering. Een zwembad, uw teaken terras of tuin beschermen tegen ontij, uw dure designtuinmeubilair en -accessoires verzekeren tegen de natuurelementen of tegen diefstal,...

Ook wanneer u een woning bouwt of verbouwt, dekken allerlei verzekeringen specifieke risico’s: ongevallen op de bouwplaats, diefstal van werfmateriaal, schade bij de buren … Voor die gevallen maakt u best een afspraak met uw bankadviseur op 02 762 60 00.

Gratis verzekering gewaarborgd wonen

Indien u onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt, is het plots veel moeilijker om uw woonpolis af te betalen. Om die tegenslag op te vangen, kunt u in Vlaanderen sinds 2009 en onder zekere voorwaarden, gebruik maken van de gratis verzekering gewaarborgd wonen. Ze is gedefinieerd per gewest. In Wallonië zijn de waarborgen grotendeels dezelfde als in het Vlaamse Gewest.

Brandverzekering verhuurder Verhuren is investeren

Een huis verhuren

De aankoop van een pand om te verhuren is een interessante investering voor de toekomst. En dan is het een eerste zaak om een goed contract op te stellen, waarin alle verantwoordelijkheden en verplichtingen van zowel de huurder als de verhuurder zijn opgenomen. Wanneer u verhuurt, dan hebt u natuurlijk ook een 'een brandverzekering verhuurder' nodig om de woning te beschermen. Ze is niet verplicht, maar zo bent u zeker, voor het geval uw huurder geen brandpolis afsloot. Een ‘brandverzekering verhuurder’ berekent de schade in uw huurwoning bovendien op de nieuwwaarde, in tegenstelling tot de ‘brandverzekering huurder’, die de werkelijke waarde als uitgangspunt neemt.

Als u als eigenaar de optie ‘afstand van verhaal’ laat opnemen in uw huurovereenkomst, kan uw verzekeraar zich niet tot de huurder keren om geleden schaden te vergoeden. Ook al ligt de verantwoordelijkheid van de schade duidelijk bij die huurder.

'Afstand van verhaal', wat is dat?

Om de verstandhouding tussen de huurder en de verhuurder positief te houden, is het goed om correcte, contractuele afspraken te maken. Hoe meer formele duidelijkheid er is, hoe eenvoudiger de regelingen mochten er zaken mislopen. Als u zich als verhuurder geen zorgen wilt maken over de vraag of uw huurder al dan niet een brandverzekering heeft, is het makkelijker om zelf 'een brandverzekering verhuurder' af te sluiten, inclusief de optie ‘afstand van verhaal’. Via die optie wordt schade niet verhaald op de huurder, ook al is die er verantwoordelijk voor.

Sowieso raadt u als eigenaar uw huurder best aan om ook een brandverzekering af te sluiten, om schade aan zijn inboedel of om schade door de huurder aan derden, te dekken.

Onze woningverzekeringen

Spijtig genoeg is het leven niet enkel rozengeur en maneschijn. Soms zit het al eens tegen. En wetende dat een woning een grote kost is in ieders budget, is het een goede zaak rekening te houden met een tegenslag.