De bank voor een wereld in verandering
4 min

Welke verzekeringen om uw woning te beschermen?

Kies de juiste verzekeringen om uzelf te vrijwaren van zorgen over uw woning.

Wanneer u een appartement of huis koopt, is het aan te raden om u goed te verzekeren tegen mogelijke tegenslagen. Welke verzekeringen wapenen u het beste?

Persoonlijke verzekering Gegarandeerd verzekerd

De schuldsaldoverzekering

Wanneer u als als koppel een huis koopt, en op een dag overlijdt helaas een van de twee, dan kan er een probleem opduiken bij het afbetalen van de lening. Om zo'n verschrikkelijke periode tenminste al financieel te overbruggen, bestaan er verschillende mogelijkheden.

Een verzekering die de volledige of gedeeltelijke terugbetaling van uw lening dekt is niet verplicht, maar uw bankadviseur zal u graag alle voordelen opsommen. Optimaal zet u de dekking voor 100% van het kredietbedrag op naam van elke partner. U betaalt die verzekering via een eenmalige premie, of spreidt fr betalingenover de volledige looptijd van uw woonkrediet.

De Verzekering Gewaarborgd Wonen

De Verzekering Gewaarborgd Wonen is een gratis verzekering van de Vlaamse Overheid. Ze helpt u om uw hypotheek te betalen bij inkomensverlies (plotse werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, …). De verzekering loopt voor tien jaar, en na een wachttijd van drie maand kunt u er gebruik van maken. Een van de voorwaarden is dat u minstens voor 50.000 euro leent om een woning te bouwen of te kopen – al dan niet met renovatie, of 25.000 euro voor louter renovatiewerken. Daarnaast moet u uw aanvraag voor de verzekering ten laatste een jaar na de eerste kapitaalopname van uw lening indienen. Ook in Wallonië bestaat er een verzekering tegen inkomensverlies. Daar zijn de voorwaarden evenwel iets strikter.

Bescherming bij jobverlies of invaliditeit

Naast de verzekeringen van de gewesten, beschermt ook uw bank u wanneer u getroffen wordt door invaliditeit of uw werk verliest. Afhankelijk van uw situatie kunt u dan een maandelijkse vergoeding van 500 of 1.000 euro ontvangen, gedurende een periode van maximum 12 maanden. Die vergoedingen zijn bovendien niet onderworpen aan een belasting.

Woningverzekering Storm, brand, vandalen en dieven

Brand en slecht weer

Eindelijk staat uw droomhuis er. Helemaal zoals u het wenste. En dat wilt u een tijdje zo houden. Beschermen tegen de gevolgen van onder andere waterschade, brand en glasbreuk is dan ook noodzakelijk. En daarmee bent u eigenlijk ook beschermd tegen menselijke vergeetachtigheid … Vergat u de kraan van uw bad dicht te draaien, dan is de waterschade verzekerd. En wanneer u op reis gaat is uw koffer vol ‘tijdelijk verplaatste inhoud’ verzekerd.

Diefstal

Optioneel kunt u uw inboedel ook beschermen tegen diefstal en de schade die inbrekers toebrengen aan uw goederen bij een (poging tot) inbraak.

Mijn bank en mijn architect hebben mij goed geïnformeerd alvorens ik begon te bouwen. Met de nodige verzekeringen voel je je toch geruster.

Werfverzekering Verboden de werf te betreden

Werfongeval, -diefstal, -vertraging …

Op de werf van uw nieuwbouw of de verbouwing van uw woning kunnen er altijd zaken gebeuren waarop u niet had gerekend. Wanneer de buren bijvoorbeeld schade ondervinden van uw werken, moeten zij kunnen rekenen op een snelle interventie. Een bezoeker op de werf – een vriend, een familielid – heeft daar een ongeval, de werken vertragen en u kunt niet tijdig verhuizen, de aannemer gaat failliet, werfdiefstal, … U moet die kosten kunnen terugbetalen.

Na de werken Wie is verantwoordelijk

Tienjarige aansprakelijkheid

Wanneer de werken niet correct zijn uitgevoerd en er ontstaan problemen in de constructie, de afwerking of de water- en winddichtheid van uw nieuwe of gerenoveerde woning, dan moet u aankloppen bij diegenen die de werken hebben uitgevoerd. In eerste instantie bij de architect. Aannemers, architecten, andere dienstverleners en hun onderaannemers zijn namelijk verplicht een verzekering af te sluiten als zij werken of diensten verrichten aan woningen in België, en waarvoor de tussenkomst van een architect verplicht is.

Goed om weten: voor andere werken, waarvoor de aannemer zich niet verplicht moet verzekeren, kan u nog steeds een verzekering voor tienjarige aansprakelijkheid afsluiten indien de aannemer dat risico wil verzekeren. Wil u daarvan zeker zijn, vraag er hem naar. Ook uw architect zal u daar de nodige informatie over kunnen geven.

Ben ik tegen en voor alles verzekerd?

Een tegenslag maakt deel uit van het leven. Met de juiste verzekeringen hebt u alvast enkele zorgen minder.