De bank voor een wereld in verandering
6 min

Mijn verbouwing loopt mis. Bij wie kan ik terecht?

Een renovatie is niet altijd gemakkelijk!

Elke verbouwing brengt risico’s met zich mee. Hoe ingrijpender de werken, hoe groter de kans dat er ergens iets misgaat. Begint u al te bibberen nog voor u ermee begint? Hier ziet u hoe u zich kunt voorbereiden op alle risico's die zich op uw werf kunnen voordoen.

TIJDENS DE WERKEN Wat kan er verkeerd gaan bij een renovatie?

Vertraging

Uw aannemer laat op zich wachten of u krijgt inbrekers op bezoek op uw werf… Er hoeft niet veel fout te lopen om uw verbouwplannen helemaal in de war te sturen.

Maar wat als u niet kunt verhuizen op de geplande datum en u ook niet langer terechtkunt in uw huurwoning? Daar sta je dan met de verhuiswagen.

Geen man overboord! Met deze totaalverzekering hebt u in dat geval drie maanden lang recht op een tijdelijke verblijfplaats, tot de werken zijn afgerond. Nog meer goed nieuws: ook de kosten van de opslag van uw meubels worden volledig gedekt.

Schade bij de buren

Stel dat er bij het verbouwen van uw appartement een waterleiding springt waardoor ook de living van uw onderbuur onder water komt te staan. Of dat door afbraakwerken in uw rijwoning de gevel van de aangrenzende woning verzakt. Een ramp? Niet per se, zo lang u maar goed verzekerd bent.

Een volledige verzekering dekt ook de schade die u tijdens de verbouwwerken toebrengt aan derden, bijvoorbeeld uw buren. Ongeacht wie er verantwoordelijk is: uzelf, uw aannemer of zelfs uw familieleden die een handje toesteken

Met deze verzekering vermijdt u ook ellenlange en tijdrovende discussies over de eventuele aansprakelijkheid.

 

Materiële schade

Tijdens renovatiewerkzaamheden is uw woning extra gevoelig voor risico’s, zoals hevige wind en regen of een verkeerde handeling van een aannemer waardoor de constructie in het gedrang komt of er een brand ontstaat op de werf. En dan kan al het harde werk weer helemaal opnieuw beginnen.

Gelukkig bent u dan goed verzekerd, zodat u kan rekenen op een vergoeding bij materiële schade aan uw woning in opbouw of aan de bestaande constructie.

Wij gaan onze woning ingrijpend renoveren, maar niet voordat al onze verzekeringen tot in de puntjes in orde zijn.

Kris
33 jaar

Tip: voor het verzekeren van schade aan een bestaande woning is een grondige plaatsbeschrijving vóór de start van de werken cruciaal.

Ongeval op de werf

Geeft u een kleine rondleiding? Komen er vrienden een handje helpen op de werf? Een ongeval is zo snel gebeurd!

Het is belangrijk om uzelf, uw naasten, bezoekers en onbezoldigde helpers te verzekeren tegen ongevallen die kunnen gebeuren tijdens een bezoek aan uw bouwwerf, bij de afwerking van uw woning of tijdens de verhuis.

Tip: de meeste ongevallen zijn het gevolg van slecht opgeruimde bouwwerven. Laat geen gereedschappen en materialen rondslingeren en ruim elke avond alles netjes op.

Diefstal op je bouwwerf

Uw bouwwerf is een tijdelijke opslagplaats van kostbare materialen en gereedschappen, zoals het pas geleverde pallet met blauwe steen of de dure freesmachine van uw schrijnwerker. Dat oefent een enorme aantrekkingskracht uit op mensen met slechte bedoelingen.

Maar wist u dat u uzelf perfect kunt verzekeren tegen werfdiefstal? U krijgt dan een vergoeding in geval van diefstal van materialen die op de werf geleverd werden, zoals bakstenen, isolatieplaten en vloertegels. Ook de diefstal van ‘belangrijke’ technische toestellen en installaties wordt vergoed. U weet wat u te doen staat om op uw twee oren te slapen!

Aannemer failliet

Gaat uw architect, aannemer of onderaannemer failliet tijdens de renovatiewerken, dan moet u op zoek naar een vervanger. En financieel is dat lang niet ideaal.

Geen probleem als u goed verzekerd bent. U krijgt dan een vergoeding voor deze onvoorziene meerkosten.

 

NA DE WERKEN Maak op tijd werk van uw verzekering

Verzekeraar inlichten

Meestal heeft een verbouwing een gunstige impact op de waarde van uw woning. Breng uw verzekeraar dan ook zo snel mogelijk op de hoogte.

Het verzekerde bedrag moet opnieuw worden berekend in functie van de heropbouwwaarde van uw woning.

Vermijd onderverzekering

Als u uw verzekeraar niet tijdig op de hoogte brengt van uw verbouwing, loopt u het risico dat u onderverzekerd bent. Bij een schadegeval krijgt u dan misschien slechts een fractie van de schade terugbetaald. De uitkering staat in verhouding tot de premie die u hebt betaald voor de verzekering. Hier past de verzekeraar de evenredigheidsregel toe.

Mijn verbouwing loopt mis. Bij wie kan ik terecht?

Een renovatie is niet altijd gemakkelijk!