De bank voor een wereld in verandering
4 min

Hoe betaalt u in alle veiligheid?

Voor brood bij de bak­ker, voor een drank­je op een ter­ras of voor con­cert­tic­kets die u online kocht. U wilt al­tijd en over­al in twee se­con­den be­ta­len. En dat dit makkelijk en na­tuur­lijk ook vei­lig verloopt. Hier vindt u alvast wat tips en uitleg over de veiligheid van verschillende snelle en vlotte betaalmiddelen.

Enkele raadgevingen Tips & tricks om veilig online te betalen

Hebt u ge­von­den wat u zocht? Dan start u een­vou­dig­weg de be­ta­lings­pro­ce­du­re. U klikt op ‘be­ta­len’ en wordt nor­maal ge­zien naar de be­vei­lig­de web­pa­gi­na van de be­ta­lings­dienst­ver­le­ner ge­leid. Hoe u kunt zien of u wel op een be­vei­lig­de pa­gi­na zit? Aan de 's' van 'https', die staat voor 'se­cu­re', en aan het hang­slot­je in de url (het in­ter­net­adres) bo­ven­aan in de zoek­balk van uw brow­ser. Ze zijn al­le­bei nodig!

De grote spe­lers op het ge­bied van on­li­ne be­ta­len ont­wik­kel­den vei­lig­heids­sys­te­men voor uw au­then­ti­ca­tie - dat is het proces waarbij wordt nagegaan of een gebruiker, een andere computer of applicatie daadwerkelijk is wie hij of zij beweert te zijn. Sys­te­men als 3D Se­cu­re, Ve­ri­fied by Visa of Mas­ter­Card Se­cu­re Code be­vat­ten die stap bij het on­li­ne be­ta­len.

Doet u regelmatig aan­ko­pen via uw com­pu­ter? Om alle pro­ble­men te ver­mij­den, zet u er het best een goede vi­rus­scan­ner op. Dat geldt trou­wens ook voor uw ta­blet of smartpho­ne. Welk ap­pa­raat u ook ge­bruikt, ga al­tijd na of de web­shops waar u uw bank­ge­ge­vens ach­ter­laat be­trouw­baar zijn.

An­de­re tip: con­tro­leer via uw bankapp re­gel­ma­tig uw re­ke­ning­ en de uitgavenstaat van uw kredietkaart om ver­dach­te ver­rich­tin­gen op te mer­ken. U kunt deze mak­ke­lijk on­li­ne raad­ple­gen via online​ of mo­biel ban­kie­ren.

Denkt u dat u het slacht­of­fer werd van on­li­ne ­frau­de? Blok­keer dan uw kaar­ten via Card Stop op het num­mer 078 170 170. Uw bank geeft u vast wel tips in dat ver­band.

Lees meer over tech­no­lo­gie en vei­lig­heid!

Veiligheid online Veilig aanmelden

Hoe kies ik een sterk wachtwoord?

U hebt op internet een bestseller gevonden die u absoluut wilt lezen. Het kan niet snel genoeg gaan. U wilt weten of hij echt zo goed is als de recensies beweren. Nog een paar muisklikken en uw boek komt eraan. U moet zich eerst nog aanmelden met uw account ... Verdorie! Wat was mijn wachtwoord alweer?

Uw online en andere accounts moeten natuurlijk beveiligd worden met een wachtwoord, een belangrijk beveiligingsonderdeel.

Stel een sterk wachtwoord samen. Ga dus niet voor '1234', maar gebruik:

  • speciale tekens;
  • cijfers;
  • hoofdletters;
  • en kleine letters.

Tip: u onthoudt uw wachtwoord beter als u er een zin van maakt zoals bijvoorbeeld LeveDeTechnologieVan2024! of een verwijzing naar een persoonlijke gebeurtenis (MijnZoonIsGeborenIn2004!). U kunt de letters ook vervangen door speciale tekens: DeTit@nic@vergingIn1912.

Hebt u een goed wachtwoord gevonden? Vergeet de basisregels dan zeker niet. Ze spreken voor zich maar worden toch vaak vergeten:

  • schrijf uw wachtwoorden nergens op;
  • vertel ze aan niemand – niet schriftelijk, niet via telefoon, niet via e-​mail.

 

Pincode en biometrie

U staat aan te schui­ven bij de bak­ker voor uw dagelijkse brood. U wilt met uw te­le­foon be­talen, want dat gaat snel en vlot. Ge­woon uw smartphone bij de ter­mi­nal te hou­den. Een bliep­je en het is be­taald. Handig! Maar natuurlijk wilt u dat die betaling via uw smartphone veilig verloopt!

Daarom moet u bij elke betaling uw identiteit bevestigen, dat kan met uw pincode, uw vingerafdruk of via gezichtsherkenning. Die laatste twee manieren om u te identificeren, noemen we 'biometrisch'. 

Betaalt u met Apple PayGoogle Pay of via Payconiq by Bancontact (kan enkel in België, Luxemburg of Nederland)? Dan moet u uw smartphone aanzetten om de betaling uit te voeren, verbinding maken, de te gebruiken kaart selecteren en u identificeren met uw vingerafdruk, gezichtsherkenning of op een andere manier. 

Verliest u uw smartphone of wordt die gestolen, dan kan iemand anders er dus niet mee betalen. Uw toestel kan alleen worden ontgrendeld en voor betalingen worden gebruikt met uw vingerafdruk of gezicht.

Oké ... Maar kan iemand met mijn kaartgegevens dan aankopen doen op internet!? Nee! De app maakt een virtueel ID aan op basis van uw gegevens en uw geregistreerde bankkaart. Dat ID wordt naar de betaalterminal gestuurd zonder dat de handelaar uw bankgegevens te zien krijgt. De gegevens van de kaart worden niet opgeslagen in de app.

Ja, maar toch ... U bent nog niet overtuigd? Bij Apple en Google kunt u de gegevens op uw telefoon van op afstand wissen met de functies 'Zoek mijn iPhone' of 'Vind mijn apparaat'. Op die manier kan er echt niemand meer aan uw gegevens.


De voordelen van NFC Leve NFC!

NF... wat?

NFC! Dat staat voor Near Field Communication. Met deze draadloze communicatietechnologie kunnen compatibele toestellen informatie uitwisselen (URL, link, versleutelde gegevens enz.) op korte afstand (max. 10 cm) zonder contact te maken. Hoe? Dankzij korte golven of technischer gezegd: identificatie met radiogolven, RFID (Radio-frequency identification). Multimedia- of gewone bestanden doorsturen kan niet, want daarvoor is de bandbreedte te klein.

Werkt NFC dan als bluetooth? Niet echt, met NFC kunt u twee toestellen draadloos verbinden zonder iets in te stellen. Bij bluetooth moeten de twee toestellen elkaar herkennen en verbinding maken met elkaar. We spreken dan van een koppeling.


De NFC-technologie biedt heel wat mogelijkheden: mobiel contactloos betalen, gegevens uitwisselen tussen twee toestellen en identificatie. Deze technologie kan in een bankkaart, smartphone, smartwatch of badge enz. worden ingebouwd. Mogelijk heeft uw smartphone dus ook deze NFC-functie. Waarom is dat interessant? Bij Apple wordt de NFC-technologie gebruikt voor betalingen via Apple Pay. Op Android zijn er nog meer mogelijkheden. Daar kan ze dienen als betalingsmiddel, autosleutel, vervoersbewijs, getrouwheidskaart, … 

Wat zijn de voordelen van NFC wanneer u een brood koopt? Het gaat snel. U hoeft uw kaart niet meer in de terminal te steken en uw code in te tikken. Het gaat zelfs nog verder: u hebt zelfs uw kaart niet meer nodig. Met de NFC-technologie kunt u betalen met uw smartphone of smartwatch.

De tokenisation Tokens ten dienste van uw veiligheid

Wanneer u met uw smartphone of smartwatch betaalt, gebruikt u de NFC-technologie. Maar niet alleen dat. Er is nog een bijkomende technologie die de beveiliging van uw betalingen versterkt, de zogenaamde tokenisatie.

Wat is dat dan? Met tokenisatie worden gevoelige gegevens vervangen door een element dat geen bruikbare waarde of betekenis heeft. Dankzij dat proces worden uw bankgegevens (zoals het PAN of Primary Account Number, d.w.z. het kaartnumme op uw bankkaart of uw naam) vervangen door eenmalige gegevens die we in het Engels een 'token' noemen. Omgekeerd kan met de-tokenisatie op basis van de token uw echte kaartnummer achterhaald worden. Aangezien de tokens die uw PAN vervangen aan uw toestel zijn gekoppeld (smartphone, tablet, smartwatch, ...) en op een speciale manier worden gebruikt, kan een token dat op een smartphone wordt gekaapt niet dienen voor online verrichtingen.

Hoe betaalt u in alle veiligheid?

Contactloos betalen met een kaart, smartphone of smartwatch ... U stelt zich vast vragen bij de veiligheid en de betrouwbaarheid van die nieuwe betalingswijzen. Hier vindt u alvast wat tips en uitleg. Het is allemaal veel eenvoudiger dan u denkt!