De bank voor een wereld in verandering
8 min

Welke duurzame mobiliteit voor jouw onderneming?

Morgen moet de mobiliteit van je onderneming groener worden. Professionele verplaatsingen, woon-werkverkeer … Welke oplossingen dienen zich aan? Zijn er alternatieven? Wat is het mobiliteitsbudget? Hierna enkele antwoorden om je op weg te helpen naar duurzaamheid.

Op onze Belgische wegen en snelwegen rijden veel bedrijfswagens. We kunnen zelfs stellen dat België daar kampioen in is. Bedrijfswagens (functiewagens en bedrijfsvoertuigen) maken op jaarbasis ongeveer 25% van de inschrijvingen uit. Zoals je weet, is dat succes te danken aan een zekere fiscale vrijstelling. De bedrijfswagen is een salarisvoordeel dat zeer populair is bij de werknemer, die ermee instemt om een VAA (voordeel van alle aard) te betalen. En voor de werkgever kost dit veel minder dan een loonsverhoging. Je hebt er dus sowieso voordeel bij, en het is voor jou als ondernemer een belangrijk argument bij de aanwerving van een nieuwe medewerker.

Emissievrije wagen Objectief Koolstofneutraal

Koolstofneutraal in 2026

Hoewel de bedrijfswagen al vaak ter discussie stond, is hij op politiek, ecologisch en fiscaal vlak en in andere domeinen tot dusver door de mazen van het net geglipt. De nieuwe regering-De Croo wil breken met de vroegere praktijken en zich concreet inzetten voor een duurzamere mobiliteit. Er is een ambitieuze roadmap: al jouw nieuwe bedrijfsvoertuigen moeten vanaf 2026 koolstofneutraal zijn. Die maatregel moet België helpen om zijn klimaatdoelstellingen te bereiken. De Europese Commissie wil immers de CO2-uitstoot met 55% verminderen tegen 2030.

Emissievrije wagen

Emissivrij betekent geen uitstoot van CO2 (koolstofdioxide). Dit koolzuurgas, dat tijdens de verbranding wordt geproduceerd, is een krachtig broeikasgas. Welke motoren vallen in de categorie 'emissievrij'? Momenteel zijn er maar twee: de 100% elektrische auto en de waterstofauto.

Fiscaliteit Uw bedrijfswagen

NEDC 2.0, WLTP

De FOD Financiën omschrijft jouw bedrijfswagen als een voordeel van alle aard: een voordeel dat een werkgever of onderneming toekent aan een personeelslid of een van de bedrijfsleiders. Deze uitkering wordt beschouwd als een beroepsinkomen. De werknemer of bedrijfsleider die het ontvangt zal dus belasting moeten betalen op het bedrag dat overeenkomt met de waarde van het voordeel van alle aard. Deze forfaitaire belasting wordt berekend door een percentage van het CO2-tarief toe te passen op 6/7 van de cataloguswaarde van je voertuig. Met welk CO2-tarief moet je rekening houden vanaf 1 januari 2021? Dat is afhankelijk van de testmethode die voor de goedkeuring van het voertuig wordt gebruikt:

 • Als je wagen alleen een NEDC 1.0- of WLTP-waarde heeft, moet je die gebruiken.
 • Als je wagen een NEDC 2.0- en een WLTP-waarde heeft, kan je kiezen. De NEDC 2.0-waarde is fiscaal voordeliger.
Om te weten te komen of een voertuig deze twee waarden kreeg, moet je het conformiteitscertificaat checken. Een andere manier om deze waarden te weten te komen, is door naar de Mijn wagen, Mijn Plaat van de DIV (Diernst voor Inschrijving van Voertuigen) te gaan. Voer in het vak "Status van uw voertuig" het chassisnummer in en de waarden worden weergegeven.

 

Fiscale stimuleringsmaatregelen

Auto op elektriciteit en op waterstof

Fiscale aftrekbaarheid
2021 : 100 %

Belasting op inverkeerstelling
Wallonië en Brussel: 61,5 EUR
Vlaanderen: 0 EUR

Verkeersbelasting
Wallonië en Brussel: 83,95 EUR
Vlaanderen: 0 EUR

Andere
Je kunt een voordelige lening afsluiten of voor de duurzame modellen in operationele leasing kiezen.

Valse hybride

Als je van plan bent om over te schakelen op een plug-inhybride, weet dan dat er een update beschikbaar is van de lijst met voertuigen die de FOD Financiën als 'valse' hybrides beschouwt. Die categorie omvat plug-inhybrides met een CO2-uitstoot (NEDC 2.0-standaard) van meer dan 50 g/km en/of met een energiecapaciteit van minder dan 0,5 kWh/100 kg. Fiscaal gevolg: ofwel bestaat er een vergelijkbaar niet-hybride voertuig en wordt de CO2-uitstoot van die wagen aanmerking genomen, ofwel is er geen vergelijkbaar niet-hybride voertuig en wordt de emissie van de valse hybride met 2,5 vermenigvuldigd.

Ecologische transitie Naar een duurzamere mobiliteit

Belgische ondernemingen

Volgens de laatste barometer (enquête uitgevoerd tussen 20 januari en 14 maart 2020) van het Arval Mobility Observatory is België al goed opgeschoten met de transitie van de energiemix en behoort het tot de top 5 van de Europese markten. 45% van de ondernemingen maakt al gebruik van minstens één energie-alternatief. Dat cijfer zal over drie jaar naar verwachting naar 72% klimmen. PHEV's, hybride en 100% elektrische voertuigen zijn de drie populairste alternatieve technologieën. De voornaamste rem blijft de hogere aankoopprijs.

Redenen om voor energiealternatieven te kiezen

Auto's
 • brandstofuitgaven verlagen
 • anticiperen op toekomstige beleidsmatige beperkingen
 • fiscale incentives genieten
 • de onderhoudskosten verlagen
 • inspelen op de vraag van de werknemers
 • zacht en rustig rijden
Lichte bedrijfswagen
 • het imago van de onderneming verbeteren
 • anticiperen op toekomstige beleidsmatige beperkingen
 • toegang krijgen tot lage-emissiezones
 • de onderhoudskosten verlagen
 • de totale kosten begrenzen
 • inspelen op de vraag van de werknemers

Alternatieve oplossingen

Zelfs al blijft de auto het populairste vervoermiddel, toch is er een grote bewustwording dat we moeten evolueren naar een combinatie van mobiliteitsoplossingen. België is een van de meest vooruitstrevende Europese markten als het gaat over het gebruik van alternatieve mobiliteitsoplossingen: carpooling voor bedrijven, deelfietsen, openbaar vervoer, mobiliteitsbudget enz. Volgens de barometer van Arval Mobility Observatory biedt 69% van de Belgische bedrijven minstens één van die alternatieven aan. Het openbaar vervoer staat op de eerste plaats (41%), gevolgd door carpooling en het mobiliteitsbudget. Dat laatste alternatief zal naar verwachting naar 51% klimmen over drie jaar. We stellen ook vast dat de vraag naar fietsleasing met 21% is toegenomen.

Mobiliteitsbudget en de toekomst

Als onderneming kun je een werknemer die een bedrijfswagen heeft of daarvoor in aanmerking komt, voorstellen om zijn autobudget om te zetten in een budget dat hij kan gebruiken voor om het even welk duurzaam vervoermiddel dat op de markt beschikbaar is: zachte mobiliteit (fiets, scooter, eenwieler, hoverboard, bromfiets, elektrische motor), openbaar vervoer, georganiseerd gemeenschappelijk vervoer (carpoolen), deeloplossingen (auto's, fietsen, scooter, …). Als je geïnteresseerd bent, kun je de Arval Mobility Card eens bekijken. Je kunt de werknemer ook de mogelijkheid bieden om zijn bedrijfsauto in te ruilen voor een minder vervuilend model.

Covid-19

Door de coronacrisis waren er wereldwijd minder verplaatsingen: de lockdown en het telewerk liet het aantal afgelegde kilometers fors dalen.

Volgens Vincent Houart van Arval "is het mogelijk dat autoleases worden verlengd omdat er minder kilometers zijn gereden en zullen misschien meer mensen gewonnen zijn voor een elektrische auto".

Als je onderneming een flexibele mobiliteit nodig heeft, dan kan operationele kortetermijnleasing een oplossing zijn, waarbij je voor enkele maanden een auto of bestelwagen huurt. Het gaat om flexibele contracten die het bijvoorbeeld mogelijk maken om een auto tijdelijk te vervangen door een bestelwagen voor je leveringen.

Ervan uitgaand dat telewerk misschien wel zal uitbreiden na de coronacrisis, dat de mentaliteit verandert en dat de auto het belangrijkste vervoermiddel blijft, kunnen we ons voorstellen dat alternatieve mobiliteitsoplossingen in ondernemingen aan populariteit zullen winnen.

U wenst van professionele wagen te veranderen?