De bank voor een wereld in verandering
8 min

Omgaan met het verlies van een dierbare

We zijn er voor u bij dit moeilijke hoofdstuk in uw leven.

Een dierbare verliezen is een emotionele gebeurtenis. En bovenop het gemis en verdriet moet u ook nog een hoop praktische zaken regelen waar uw hoofd op dat moment niet naar staat. Wat moet u doen na een overlijden? Hoe doet u aangifte van het overlijden? Hoe regelt u de erfenis in alle sereniteit? En wat met de belastingen? We zijn er om u te informeren.

De juiste keuzes maken Uw geliefden beschermen

Wees goed voorbereid

Ook al is het geen gemakkelijk onderwerp om aan te snijden, uw eigen uitvaart en nalatenschap voorbereiden is dé manier om uw nabestaanden te behoeden voor tijdrovende formaliteiten na uw overlijden en gedoe over de erfenis.

U kunt bijvoorbeeld uw uitvaartwensen op papier zetten, een testament opstellen, alle belangrijke paperassen – zoals bankdocumenten, info voor officiële instanties (de belastingdienst, het ziekenfonds, enz.), contracten (verzekeringen, uw
internetabonnement, enz.) - op één plaats verzamelen … Dat zou al een grote hulp betekenen.

Kiezen voor een overlijdensverzekering

Een overlijdensverzekering is een interessante oplossing om uw nabestaanden financieel te beschermen wanneer u er niet meer bent. De looptijd van het contract, het verzekerde kapitaal, de begunstigden ... ieder bepaalt voor zich welke formule het best aan zijn of haar behoeften beantwoordt. Aarzel niet om er met uw
bankadviseur over te praten.

Een overlijden aangeven De administratieve formaliteiten regelen

Vaststelling, aangifte en akte van overlijden

Het verlies van een dierbare is pijnlijk en gaat helaas ook vaak gepaard met administratieve formaliteiten die dringend geregeld moeten worden.

Als het overlijden thuis plaatsvindt, moet een arts het overlijden officieel vaststellen, waarna deze een overlijdensattest opstelt. Daarna neemt u contact op met een begrafenisondernemer, die het overlijden aangeeft bij de dienst Burgerlijke Stand van de gemeente waar uw dierbare overleden is. Daar wordt vervolgens een overlijdensakte opgesteld die de identiteit van de overledene bewijst. Die is noodzakelijk voor het vervoer en de teraardebestelling of crematie van de overledene. Vraag een aantal exemplaren: die hebt u nodig voor de notaris, de bank en/of de verzekeraar.

De bank van de overledene verwittigen

Contacteer zo snel mogelijk de bank(en) van de overledene. Zijn of haar tegoeden worden dan onmiddellijk geblokkeerd tot de bank officieel op de hoogte gebracht is van wie de wettige erfgenamen zijn en hoe de goederen van de nalatenschap verdeeld werden.

Neem ook contact op met de verzekeringsmaatschappij als de overledene bijvoorbeeld een levensverzekering had.

Wie nog meer waarschuwen?

Naast de voormelde instanties zijn er nog een aantal personen en diensten die zo snel mogelijk op de hoogte gebracht moeten worden. Te beginnen met het sociale luik: het ziekenfonds, de pensioendienst, de werkgever van de overledene ...

Denk ook aan alles wat te maken heeft met de woning van de overledene: de eigenaar als uw dierbare huurder was, maar ook alle nutsbedrijven en andere dienstverleners: water, gas, elektriciteit, telefoon, enz.

De aangifte van nalatenschap opstellen

Volgens de regels moeten alle erfgenamen een aangifte van nalatenschap bij de belastingdienst indienen, zodat deze de erfbelasting kan berekenen op basis van de verstrekte gegevens. U mag die verklaring uiteraard zelf opstellen, maar u kunt daarvoor ook een notaris inschakelen.

Door een beroep te doen op een juridisch specialist kunt u voorkomen dat u dure fouten maakt. Wist u bijvoorbeeld dat er een boete volgt als u de aangifte niet indient binnen de vier maanden na het overlijden van uw dierbare, als dat overlijden plaatshad in België?

De erfenis regelen Waarop moet u letten?

Wat heeft de overledene voorzien?

Als de overledene zelf niets geregeld heeft in verband met de nalatenschap, bepaalt de wet het recht op de erfenis volgens een aantal vastomlijnde criteria: verwantschap in opgaande of neergaande lijn, orde en graad van verwantschap, plaatsvervulling …

Hoe de erfopvolging verloopt, hangt er onder meer van af of uw familielid een langstlevende echtgenoot of echtgenote en/of nakomelingen nalaat. De notaris is de persoon die u het best kan begeleiden bij deze soms complexe aangelegenheden.

Het is trouwens de taak van de notaris om na te gaan of de overledene al dan niet een testament heeft nagelaten.

De nalatenschap aanvaarden of verwerpen

U bent niet verplicht om de nalatenschap te aanvaarden. Als u twijfelt of de erfenis positief of negatief zal uitpakken, betaal dan geen enkele factuur van de erflater. Als u bepaalde administratieve handelingen verricht, zoals het betalen van een factuur, kan dat immers een stilzwijgende aanvaarding inhouden.

Om te weten wat u precies moet doen en hoe u bepaalde fouten vermijdt, raadpleeg een notaris.

Het huis van de overledene verkopen?

Mogelijk heeft de overledene een eigen woning, en wordt u daar nu plots de eigenaar van. Als dat niet past in uw plannen, wilt u die woning misschien liever kwijt.

De eerste stap is dan de waarde van het pand bepalen. Op basis daarvan worden immers de successierechten bepaald die u moet betalen. Het is vaak een goed idee om daarvoor een beroep te doen op een erkende schatter, want een te lage schatting kan aanleiding geven tot een boete wegens tekortschatting. Dat risico speelt vooral als u het goed snel weer wilt verkopen. Is de schatting anderzijds te hoog, dan betaalt u voor niets hogere successierechten.

Advies nodig van een expert?

Met Priority Banking Exclusive krijgt u deskundig advies van onze
erfenisexperts. Overdracht van een goed, specifieke contractbepalingen, successierechten … Onze specialisten beantwoorden al uw vragen.

AG Insurance NV – Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be. Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0079, onder controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

BNP Paribas Fortis NV – Warandeberg 3, B-1000 Brussel - RPR Brussel - BTW BE 0403.199.702, is ingeschreven onder dit nummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden agent, vergoed door commissies, voor AG Insurance NV BNP Paribas Fortis NV bezit een deelneming van meer dan 10% in AG Insurance NV.