De bank voor een wereld in verandering
5 min

De kosten van een kind van 6 tot 24 jaar

Wat kost een kind afhankelijk van de leeftijd? En wat kost de school? Als die verplicht is tot 18 jaar en (bijna) gratis, hoe zit het dan met het hoger onderwijs? Welke onkosten moet u bijvoorbeeld voorzien als uw kind een kot wil huren? Hier volgt een kort overzicht van het budget dat nodig is voor een kind van 6 tot 24 jaar.

Let op, geld lenen kost ook geld.
Om u een beter overzicht te geven, hebben we een budget per leeftijdsgroep opgesteld, naargelang uw kind lager, middelbaar of hoger onderwijs volgt. Het is geen verrassing, hoe ouder een kind wordt, hoe meer het kost.

6 tot 11 jaar School is gratis maar voorzie toch (on)kosten

Hoeveel kost een kind van 6 tot 11 jaar per maand?

De gemiddelde maandelijkse minimumkost voor een 6-jarige bedraagt 408* euro en voor een 11-jarige 493* euro. Voor de leeftijdsgroep van 6 tot 11 jaar is dat gemiddeld 451* euro per maand. Dit bedrag bevat geen specifieke uitgaven zoals kinderopvang, onderwijs, medische kosten, stages ...

Gratis basisonderwijs

In België geldt de leerplicht vanaf 6 jaar (5 jaar sinds september 2020). Uw kind zal één jaar kleuterschool en 6 jaar lagere school moeten volgen. Dit is gratis en de school mag geen vergoeding vragen. Toch zult u sommige kosten zelf moeten betalen, zoals extra schoolbenodigdheden, warme maaltijden - als u wilt dat uw kind die krijgt - , opvang voor of na school, uitstapjes en/of schoolreizen. De verschillende gemeenschappen zien erop toe dat deze bedragen een bepaald budget niet overschrijden, zodat de school voor iedereen toegankelijk is. Bovendien werken scholen, bijvoorbeeld bij een schoolreis, vaak oplossingen uit met ouders die het financieel moeilijker hebben.

Voorbeeld opvang
‘s Morgens: 1,2 euro per week
‘s Avonds (16.45 tot 18 u.): 0,75 euro per begonnen halfuur

Voorbeeld maaltijd
Soep : 0,66 euro
Volledige warme maaltijd (soep, hoofdschotel, dessert): 3,33 euro
Bewaking: 0,25 euro per week

12 tot 17 jaar De prijs van de studies kan variëren

Hoeveel kost een kind van 12 tot 17 jaar per maand?

De gemiddelde maandelijkse minimumkost voor een 11-jarige bedraagt 476* euro en voor een 17-jarige 578* euro. Voor de leeftijdscategorie van 12 tot 17 jaar is dat gemiddeld 553* euro per maand. Nogmaals, in dit bedrag zitten geen specifieke uitgaven zoals extra schoolgeld of uitstapjes, medische kosten ...

Gratis secundair onderwijs

De leerplicht geldt tot 18 jaar (burgerlijke meerderjarigheid). Van 12 tot 17 jaar gaat uw kind naar de middelbare school. Ook hier is dit gratis en mag de school geen vergoedingen vragen. Toch zult u ook hier bepaalde kosten zelf moeten betalen: schoolbenodigdheden (boeken, fotokopieën), activiteiten (theater, excursies, schoolreisjes), vervoerskosten (bus bijvoorbeeld). Scholen proberen een bepaald budget niet te overschrijden. Niettemin bestaat hier een financieel verschil naar gelang het soort studie. De kosten kunnen hoger zijn bij technische of artistieke oriëntaties waarvoor uw kind specifiek materiaal nodig heeft.

18 tot 24 jaar Met of zonder studies?

Hoeveel kost een jongvolwassene van 18 tot 24 jaar?

De gemiddelde maandelijkse minimumkost voor een 18-jarige bedraagt 612* euro en voor een 24-jarige 715* euro. Voor de leeftijdsgroep van 18 tot 24 jaar is dat gemiddeld 663* euro per maand. Dit is zonder bepaalde kosten zoals medische uitgaven en ook hoger onderwijs.

Hoger onderwijs is niet verplicht, maar het stelt uw kinderen in staat hun kennis te verdiepen en hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. In 2020 had 47% van de 30- tot 34-jarigen in België een diploma hoger onderwijs, 55,5% van de vrouwen en 40,2% van de mannen. Met een percentage van 58,2% heeft Brussel het hoogste percentage 30- tot 34-jarigen met een hogere opleiding. Dit percentage bedraagt 49,3% in Vlaanderen en 40,6% in Wallonië.

Vandaag wordt de kostprijs van een jaar hoger onderwijs tussen de 8.000 en 12.000 euro geschat. Het inschrijvingsgeld, studie- en andere kosten, een kot... We zetten deze verschillende kosten op een rijtje.

Als uw kind een jaar in het buitenland wil studeren, kunt u ons artikel over dit onderwerp lezen.

Inschrijvingsgeld of studiegeld

Bij uw inschrijving betaalt u studiegeld. Jaarlijks bepalen de hogescholen en universiteiten, op basis van een wettelijk vastgelegd maximum, het studiegeld voor hun opleidingen. Voor het studiejaar 2020-2021 varieerde dit voor de hogescholen tussen de 175 en 835 euro, voor een jaar aan de universiteit betaalde u gemiddeld zo’n 835 euro. Het bedrag van het studiegeld hangt af van het soort contract dat u afsluit (diploma-, credit- of examencontract), het aantal studiepunten waarvoor u inschrijft en uw statuut - een student met een studietoelage betaalt minder studiegeld. Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

Kosten

De bijkomende kosten zijn een van de factoren die de variatie tussen de 8.000 en 12.000 euro voor de gemiddelde studiejaarkost verklaren. Universiteiten, hogescholen en kunsthogescholen rekenen naast het studiegeld ook kosten aan voor goederen en diensten die ze individueel per student leveren. Het gaat bijvoorbeeld om onkosten voor de toegang tot en het gebruik van de bibliotheek, cursussen, syllabi ... Ze variëren afhankelijk van het type opleiding. Ze wegen in het algemeen zwaarder door voor opleidingen aan kunstacademies (architectuur of modedesign bijvoorbeeld), waar de student veel extra materiaal moet aankopen, naast dat wat de instelling aanbiedt.

Kot

Nog een zware kostenpost: het kot. Zal uw student bij u in de buurt studeren en kan hij gewoon thuis blijven logeren, of kiest u een studeerplek verder weg en het huren van een kot? Kot, kamer, studio, flat … meerdere formules zijn mogelijk. De huurprijzen kunnen afhankelijk van de stad (bijvoorbeeld Brussel en Antwerpen zijn duurder dan Kortrijk) sterk variëren, maar ook hoe dicht bij de gekozen onderwijsinstelling het kot ligt, de oppervlakte, het comfort, de beschikbaarheid van openbaar vervoer ... bepalen de huurprijs. Reken op 180 tot 500 euro per maand , of meer, want er is geen echte bovengrens. Het hangt allemaal af van de eisen die u of uw student stellen. De duur van een ‘studentenhuurcontract’ is vaak beperkt tot 10 of 12 maanden. Denk ook aan de nodige verzekeringen. Soms dekt uw familiale verzekering, zoals bijvoorbeeld de verzekering Top Familiale (verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid), een AG-product verdeeld door BNP Paribas Fortis, een kot. Een snelle berekening leert dus dat de kost voor een kot alleen al een extra budget vraagt van 1.800 tot 6.000 euro!

Andere kosten

Er zijn kosten voor het vervoer. Uw student kan tot z’n 25e profiteren van kortingtarieven op het openbaar vervoer. Voor 18-plussers wordt vaak een schoolattest gevraagd.

Ook de kosten voor het gsm-abonnement, een eventuele wifi-verbinding (vaak inbegrepen bij de huur van een kot), eten, zakgeld en hobby’s of andere activiteiten, moet u meerekenen.

Om snel een eerste idee te krijgen van de kosten voor het hoger onderwijs, gebruikt u de calculator van AG Insurance.

Studietoelagen Studietoelagen en studieleningen

Studiebeurs

Een studietoelage of studiebeurs is de financiële steun die de gemeenschappen verlenen aan ‘kansarme’ studenten. Om in aanmerking te komen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen, bijvoorbeeld een erkende en financierbare opleiding aan een erkende onderwijsinstelling volgen, een gezinsinkomen dat niet te hoog is … Toelagen kunt u elk jaar aanvragen voor het secundair en hoger onderwijs. Ze worden in principe niet terugbetaald, behalve in bijzondere gevallen, zoals bijvoorbeeld het stopzetten van de studie. De hoogte van de toelage varieert, afhankelijk van het dossier, de situatie en de geldende wetgeving, tussen de 90 en 4.000 euro voor het secundair onderwijs en tussen de 400 en 5.000 euro voor het hoger onderwijs.

Studielening

De studielening is een vorm van financiële steun die kan verleend worden aan de ouders van de student of aan de meerderjarige student zelf. Maar in tegenstelling tot de studietoelage, is de studielening een steun die u moet terugbetalen met interest. Momenteel kent de Vlaamse Gemeenschap geen studieleningen toe. De Franse Gemeenschap kent wel studieleningen toe aan de ouders van leerlingen of aan meerderjarige studenten. U kunt een lening aanvragen in het middelbaar of hoger onderwijs. Leerlingen van de Duitstalige Gemeenschap kunnen ook de studieleningen van de Franse Gemeenschap en de provincie Luik aanvragen. Voor dit soort studieleningen (lening op afbetaling) helpt uw bank u ook verder.

Is uw kind van plan om naar het hoger onderwijs te gaan?

Hogeschool, universiteit… Hogere studies zijn vaak een kostelijke zaak. Als u op zoek bent naar een manier om deze kosten te financieren, bekijk dan onze oplossingen voor leningen op afbetaling.

*Bron : Gezinsbond

AG Insurance NV – Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be. Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0079, onder controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon: BNP Paribas Fortis NV – Warandeberg 3, B-1000 Brussel - RPR Brussel - BTW BE 0403.199.702, is ingeschreven onder dit nummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden agent, vergoed door commissies, voor AG Insurance NV BNP Paribas Fortis nv bezit een deelneming van meer dan 10% in AG Insurance NV.