De bank voor een wereld in verandering
7 min

De geboorte van uw kind

De komst van een kind roept heel wat ‘pure’ emoties op. Maar vergeet hierbij de ‘harde’ economische realiteit niet. Want ook die zult u moeten beheren. Welkom in uw nieuwe rol als ouder.

Straks bent u niet meer alleen of met twee, maar met z’n tweetjes of drietjes of … Uw kind zal over een paar maanden of misschien zelfs al over een paar dagen de neus aan het venster steken, en vanaf dan kan het nieuwe leven als ouder beginnen. Welke administratieve handelingen moet u nog uitvoeren? Welk budget moet u voorzien u voor de bevalling? Weet u hoe u de facturen kunt verlichten? Zult u sparen voor uw kind? En zo ja, hoe? We verlichten deze en andere onderwerpen op uw pad naar het ouderschap.

Budget Het geboortebudget van uw kind beheren

Gemiddelde uitgaven

De komst van een kind, wat een evenement! En thuis wilt u natuurlijk al alles in gereedheid brengen: de slaapkamer, de wieg, het kinderbed, kindermeubels, verzorgingsproducten … De lijst kan snel erg lang worden. Gemiddeld geven Belgische ouders meer dan 2.000 euro uit aan aankopen bij de geboorte van hun eerste kind. Het is dus beter om vooraf een budget vast te leggen en u eraan te houden. Gelukkig bestaan er ook heel wat oplossingen om geld te besparen.

Tweedehands

Uiteraard zijn er noodzakelijke dingen die u sowieso moet voorzien: een wieg of een bed, een slaapzak, een kinderwagen, een badje, een commode ... De geboortelijst, als u die hebt, kan u helpen om bepaalde van die noodzakelijkheden snel te verwerven. Andere zaken hoeft u misschien niet meteen aan te kopen. U kunt die ook geleidelijk aan kopen of op het moment dat u het echt nodig hebt voor uw kind. Denk ook eens aan tweedehands. Veel spullen zijn amper of niet gebruikt en kunnen nog jarenlang dienst doen voor een nieuw gezin! Een win-winsituatie: minder uitgeven én duurzaam consumeren.

Huren of lenen

Een broer, een zus, een vriend … kan u kinderspullen uitlenen of verkopen. Zaken die ze op dat moment niet of helemaal nooit meer nodig hebben. Hoeveel kinderwagens, kinderzitjes en andere handige accessoires staan er niet stof te vangen in een garage of op zolder? Vragen staat vrij.

Ook huren kan een manier zijn om geld te besparen. Hebt u een paar dagen een autostoeltje of een kinderwagen nodig? Steeds meer websites bieden dit soort diensten aan. U kunt zelfs heel wat medische apparatuur huren, vooral dan bij bepaalde ziekenfondsen. Een mooi duurzaam én spaarzaam alternatief.

Geboorte Over procedures, kosten, verlof ...

De medische en ziekenhuiskosten

Dit is misschien wel het belangrijkste punt omdat het direct raakt aan de zorg voor en de gezondheid van moeder en baby. Alles begint bij de keuze van de gynaecoloog die u tijdens de zwangerschap zal opvolgen. Vraag of hij/zij geconventioneerd is. Voor de bevalling zelf bestaat er een verzekering, informeer over de kamerprijzen en het kraamgeld. Een twee- of meerpersoonskamer zijn een stuk betaalbaarder. Als u een hospitalisatieverzekering hebt, zal deze de kosten grotendeels of volledig dekken. Neem contact op met uw ziekenfonds voor alle details over de hoogte van terugbetaling van uw verzekering.

En als uw baby er eens is, weet dan dat Kind en Gezin gratis kinderconsulten en ook aanbevolen vaccins aanbiedt.

Aangifte van geboorte

De vader, de moeder of beide ouders, hebben 15 dagen de tijd om de geboorte van het kind aan te geven bij de burgerlijke stand van de gemeente waar het geboren is. U kunt hem de achternaam van de vader/meeouder geven, of de naam van de moeder, of een combinatie van beide namen. Uw keuze bepaalt meteen ook de naam van eventuele toekomstige gezamenlijke kinderen. Deze regel voor de achternaam geldt ook als u een kind adopteert. De keuze van de voornaam is helemaal aan u. Het is vaak een groot gespreksonderwerp vóór en soms ook na de geboorte.

De kids-ID, de identiteitskaart voor Belgische kinderen van 0 tot 12 jaar, is niet verplicht maar wordt wel steeds vaker gevraagd. Het is bijvoorbeeld noodzakelijk voor elke uitstap over de landsgrenzen. U kunt de pas aanvragen bij de bevolkingsdienst van uw gemeente - uw kind moet hierbij aanwezig zijn.

De verschillende premies

De bevoegdheid van de kinderbijslag is sinds 2019 geregionaliseerd. Zo worden de bedragen u nu uitgekeerd door respectievelijk FONS in Vlaanderen, Famiwal in Wallonië en Famiris in Brussel. Allereerst hebt u recht op een geboortepremie voor uw in België geboren kind. Die bedraagt zo’n 1.100 euro voor het eerste kind, ze verschilt per regio. U kunt ze aanvragen vanaf de 6e maand van de zwangerschap en tot het 5e jaar na de geboorte. U ontvangt ze niet eerder dan 2 maanden voor de vermoedelijke geboortedatum. Vanaf de maand volgend op de geboorte ontvangt u ook de maandelijkse kinderbijslag.
Neem contact op met uw kinderbijslagfonds, het zal u stap voor stap begeleiden bij de aanvraag. Daarnaast bieden ook sommige werkgevers een geboortepremie aan hun werknemers. Maar dit is geen verplichting.

Verlof

Om de aanstaande mama toe te laten zich in de best mogelijke omstandigheden op de bevalling voor te bereiden en om na de bevalling optimaal voor haar kind te kunnen zorgen, heeft ze recht op zwangerschapsverlof. Of u nu werkt of werkloos bent, de totale duur bedraagt 15 weken, waarvan maximaal 6 weken voor de verwachte bevallingsdatum. Minstens 1 week moet vooraf genomen worden. Bent u zelfstandige of meewerkende echtgenote, dan varieert dit verlof van 3 tot 12 weken, u bepaalt zelf de duur ervan.

Meeouders worden niet vergeten. Sinds 1 januari 2021 hebt u, of u nu werknemer of zelfstandige bent, recht op 15 verlofdagen, die u moet opnemen binnen de 4 maanden na de geboortedag. Als u ook na dit geboorteverlof voor uw kind wilt zorgen, kunt u ouderschapsverlof aanvragen, en een (tijdelijk) gehele of gedeeltelijke loopbaanonderbreking nemen. Via de RVA krijgt u dan een uitkering.

Meer nog

Als u (al) een kinderdagverblijf vond, laat hen dan weten wanneer de bevallingsdatum gepland is, zodat ook zij de vermoedelijke instapdatum van uw kindje zo goed mogelijk kunnen inplannen. Breng ook uw werkgever op de hoogte, uw kindje komt dan als ten laste op uw loonbrief te staan. Als Kind en Gezin dit nog niet deed, neem dan zelf contact op met hen. Zij volgen de ontwikkeling van uw kindje van nabij op en kunnen het ook gratis vaccineren. En check ook uw verzekeringen! Hospitalisatieverzekering, familiale verzekering, levensverzekering ... Uw bankadviseur zal u hierbij zeker willen helpen.

Spaargeld De toekomst van uw kind begint vandaag

Een spaarrekening openen

U kunt een spaarrekening voor uw kind openen van zodra het geboren is. Sommige banken bieden zelfs babyrekeningen aan die 3 maanden voor de geboorte geactiveerd kunnen worden. De ouder/s is/zijn de wettelijke vertegenwoordiger/s. De rentevoeten op deze rekening verschilt van bank tot bank. U kunt er een bedrag op storten voor een feestje, een verjaardag of via een automatisch spaarabonnement. Het kind mag vanaf zijn 16e maximaal 125 euro per maand ervan opnemen, op voorwaarde dat de ouders geen bezwaar maken. Mits toestemming van de ouders en de bank kan een jongere toch op jongere leeftijd een hoger bedrag dan 125 euro opnemen. Sommige banken staan geldopnames toe vanaf de leeftijd van 12 jaar mits toestemming van de ouders. Of ouders geld kunnen opnemen van deze rekening? Ja, maar alleen als het in het belang van het kind is, bijvoorbeeld om de studiekosten te betalen. Vanaf de leeftijd van 18 jaar kan uw kind vrij over dit geld beschikken.

Beleggingsverzekering kind

Als u van bij het begin besluit om op de langere termijn te investeren, kunt u een Beleggingsverzekering kind overwegen. U kiest dan voor een tak 21- of tak 23-beleggingsverzekering. De belegging wordt gedaan voor minimaal 10 jaar. U bepaalt zelf het risiconiveau, de frequentie en het bedrag. Het contract staat op naam van de verzekeringnemer (ouder, grootouder, meter…). Hij/zij behoudt er de controle over tot de vervaldag, dat wil zeggen totdat hij/zij het spaargeld aan de begunstigde overdraagt, of totdat de verzekeringnemer overlijdt. De verzekeringnemer bepaalt ook wat er met het gespaarde bedrag gebeurt.

Sparen voor uw kind?

Ontdek hoe u kunt sparen en beleggen voor uw kind, want de toekomst van onze kinderen begint vandaag.

AG Insurance NV – Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be. Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0079, onder controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon: BNP Paribas Fortis NV – Warandeberg 3, B-1000 Brussel - RPR Brussel - BTW BE 0403.199.702, is ingeschreven onder dit nummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden agent, vergoed door commissies, voor AG Insurance NV BNP Paribas Fortis nv bezit een deelneming van meer dan 10% in AG Insurance NV.