De bank voor een wereld in verandering
8 min

Hoe is een Belgisch gezin samengesteld?

Hoeveel gezinnen zijn er in België, hoe zijn ze samengesteld, wat is hun inkomen, welke aankopen doen ze? Om deze vragen te beantwoorden, zijn we in de statistieken gedoken. We stellen u de ‘Belgische familie’ in cijfers voor.

Het plaatje van de Belgische huishoudens of gezinnen oogt divers: van ‘klassieke’ gezinnen, nieuw samengestelde gezinnen, eenoudergezinnen, alleenstaande of gehuwde ouders tot wettelijk samenwonenden. Ook de inkomens variëren van enkelvoudige tot vijf- of nog meervoudige inkomens. En dan heb je ook nog verschillende uitgaven per regio. Kortom, zoveel gezinnen, zoveel cijfers. Ontdek het in het overzicht van de 4.988.930 gezinnen waaruit ons land bestaat.

Gezinnen Zicht op het Belgische gezin

Aantal gezinnen

Op 1 januari 2020 telde België 4.988.930 particuliere huishoudens of gezinnen, waarvan 555.967 in Brussel, 2.841.372 in het Vlaams Gewest en 1.591.591 in het Waals Gewest.

Gehuwde koppels vertegenwoordigen 19% van deze gezinnen, gehuwde koppels zonder kinderen 20%, eenoudergezinnen 10%, samenwonenden zonder kinderen 6%, samenwonenden met kinderen 8% en alleenstaanden 35%.

38% van de gezinnen woont samen met één of meer kinderen.

In 1999 waren er 1.632.525 huishoudens bestaande uit alleenstaanden en eenoudergezinnen (39%). In 20 jaar tijd zijn er 543.988 alleenstaanden en eenoudergezinnen bijgekomen.

2,28 personen per gezin

Het Belgische gezin telt gemiddeld 2,28 personen: 2,17 in Brussel, 2,31 in het Vlaams Gewest en 2,26 in het Waals Gewest.

Gezinnen bestaande uit 1 persoon vertegenwoordigen 35% van de huishoudens, gezinnen van 2 personen 32%, gezinnen van 3 personen 14%, gezinnen van 4 personen 12%, gezinnen van 5 personen 5% en gezinnen van meer dan 5 personen 7%.

In België zijn meer dan 491.825 gezinnen eenoudergezinnen (een op de 4 gezinnen) en worden bijna 725.000 kinderen (een op de 5 kinderen) opgevoed door een alleenstaande ouder.

60% van de gezinnen met kinderen zijn "klassieke" gezinnen, wat betekent dat de ouders nog steeds samenwonen. 40% van de gezinnen zijn gescheiden, samengestelde eenoudergezinnen ...

Maandinkomen

Als we rekening houden met de inkomens uit arbeid, uitkeringen en alimentaties, dan ontvangt 3% van de huishoudens een totaal netto maandinkomen van minder dan 1.000 euro, 11% tussen 1.000 en 1.500 euro, 40% tussen 1.500 en 3.000 euro, 38% tussen 3.000 en 4.999 euro en 9% meer dan 5.000 euro. 15% van de eenoudergezinnen, 60% van de ‘klassieke’ gezinnen en 50% van de nieuw samengestelde gezinnen hebben een inkomen boven 3.000 euro. 28% van de eenoudergezinnen heeft een maandinkomen van minder dan 1.500 euro. Ook 8% van de 'klassieke' gezinnen heeft zo'n laag inkomen. Voor nieuw samengestelde gezinnen is dat 17%.

Budget Huisvesting neemt nog steeds een belangrijke plaats in

Gemiddelde uitgaven van de Belgische gezinnen

Statbel, het Belgische statistiekbureau, geeft aan dat Belgische huishoudens in 2018 gemiddeld 35.764 euro besteedden. Als we dit per regio bekijken, geeft dit 36.895 euro voor Vlaamse, 34.589 euro voor Waalse en 33.356 euro voor Brusselse huishoudens.

Het grootste deel van de Belgische gezinsuitgaven (35,6%) gaat naar de woning, waarbij 30,3% of 10.837 euro per jaar besteed wordt aan de huisvesting zelf: huur, water, energie, onderhoud en andere kosten. De resterende 5,3% of 1.878 euro per jaar wordt besteed aan de aankoop van meubelen, huishoudtoestellen en onderhoudsproducten, gereedschap voor huis en tuin … Met 14% is voeding de tweede grootste kostenpost. Daarna volgen transport met 11,4%, cultuur en vrije tijd met 7,2%, horeca met 6,6%, kleding met 4,6% en alcoholische dranken en tabak met 2%.

*Statbel

Wat bezit een Belgisch huishouden?

De gsm staat bovenaan de ranglijst: 97% van de Belgische gezinnen heeft er een. Op de voet gevolgd door de televisie met 95%. De magnetron staat op de 3e plaats: in 89% van de keukens staat er een. Ook de laptop met 73% en de tablet met 49% zijn in veel gezinnen aanwezig. Als contrast: in 1999 bezat 90% van de gezinnen een vaste telefoon, terwijl dit in 2018 al gedaald was naar 64%. En de auto? Die blijft populair: 81% van de gezinnen heeft er minstens één. Voor de volledigheid, voor de overige gemotoriseerde vervoermiddelen geldt: 5% bezit een motor en 3% een scooter of bromfiets.

Uitgaven per regio

Wat zijn de consumptiegewoonten van gezinnen per regio? Zijn er verschillen? In het bezit van auto’s zijn er significante verschillen merkbaar: 86% van de gezinnen in Wallonië heeft een auto, in Vlaanderen is dat 84% en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is dat maar 52%. Walen besteden een groter deel van hun uitgaven aan energie (5,3% tegen 4,4% in Vlaanderen en 3,6% in Brussel) en aan vervoer (13% tegen 11,1% in Vlaanderen en 7,8% in Brussel). Vlamingen en Brusselaars (7%) besteden meer dan Walen (5,6%) aan hotels, cafés en restaurants. Op het gebied van kleding (kleding en schoenen) komt Vlaanderen op de eerste plaats (5,1%) voor Brussel (4,2%) en Wallonië (3,9%).

Hebt u een vastgoedproject, overweegt u een auto aan te kopen, wilt u uw gezinsbudget bespreken?

Onze experts ondersteunen u bij al uw projecten. Maak online een afspraak en ontmoet uw adviseur via een videogesprek. U geniet op afstand dezelfde expertise als in een kantoor.