De bank voor een wereld in verandering
3 min

Alle pensioenpijlers voor uw pensioen

Als ondernemer staat u misschien niet dadelijk stil bij uw pensioen. Toch is het interessant om dat op tijd te bekijken. Het gaat immers ook over bescherming en vermogensopbouw. De toekomst begint vandaag. De toekomst van uw bedrijf en van uzelf.

Een wettelijk pensioen, langetermijnsparen, individueel sparen, ... en niet te vergeten: het aanvullend pensioen of de zogenaamde tweede pijler. Rijksinstituut voor Ziekte - en Invaliditeitsverzekering (Riziv), Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ), Individuele Pensioentoezegging (IPT) en een Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ), ... Als zelfstandige hebt u tal van mogelijkheden om uw wettelijk pensioen aan te vullen. En voor starters: hoe vroeger u ermee start, hoe voordeliger het u uitkomt.

Alle pensioenpijlers Vier pijlers voor een gerust pensioen

Uw wettelijk pensioen

Het wettelijk pensioen – de eerste pijler – is afhankelijk van uw loon, het aantal jaren dat u werkte en uw statuut (zelfstandige, werknemer of ambtenaar).

Het wettelijk pensioen voor zelfstandigen is lager dan dat van loontrekkenden. Het is dus noodzakelijk om een pensioen op te bouwen via de andere pijlers.

Het aanvullend pensioen

Om het beperkte, wettelijke pensioen aan te vullen, is er de tweede pijler, het aanvullend pensioen. Loontrekkenden genieten hiervan via de groepsverzekering of het pensioenfonds dat hun werkgever aanbiedt. En daarbij geldt: hoe vroeger u begint, hoe meer u wint.

Zelfstandigen bouwen een aanvullend pensioen op via het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ). Zij kunnen dit aanvullen met een POZ. Zelfstandige bedrijfsleiders kiezen naast een VAPZ ook voor een IPT. De vennootschap betaalt op een fiscaal voordelige manier de premies en bouwt zo een aanvullend pensioen op voor hen.

Pensioensparen en langetermijnsparen

De derde pijler is er voor iedereen, ongeacht het statuut – hiermee bouwt u op een fiscaal voordelige manier een aanvullend pensioen op.

Pensioensparen gebeurt via een pensioenspaarverzekering of een pensioenspaarfonds met een maximumbedrag dat jaarlijks geïndexeerd wordt. Bij het langetermijnsparen is dat bedrag afhankelijk van het netto belastbaar beroepsinkomen.

Individueel sparen

De vierde pijler gaat over alle bijkomende spaarreserves die worden opgebouwd zonder een fiscale stimulans van de overheid. Daardoor kiest u vrij op welke manier u deze spaart of belegt.

Dat kan via spaarrekeningen, verzekeringsproducten of beleggingsfondsen. Of natuurlijk via traditioneel vastgoed.

Tweede pensioenpijler Waarom een aanvullend pensioen voor zelfstandigen?

Levensstandaard & fiscaliteit

Het opbouwen van de 2e pensioenpijler (of aanvullend pensioen) voor ondernemers/starters is belangrijk om twee redenen:

  • omdat het wettelijk pensioen voor zelfstandigen aanzienlijk lager is dan dat van werknemers;
  • daarnaast krijgen zij geen aanvullend pensioen via de werkgever.
Via de 2e pijler streeft u ernaar uw levensstandaard van vóór uw pensionering ook daarna te behouden. En u krijgt er een mooi fiscaal voordeel bovenop – ook voor starters een goede motivatie om van bij de start van hun activiteit die 2e pijler aan te pakken.

 

Bescherming geeft zekerheid

U wilt financiële zekerheid voor uzelf en uw dierbaren. U wilt dat uw activiteit kan blijven doorgaan, ook in mindere tijden, en u wenst voorbereid te zijn bij een eventuele arbeidsongeschiktheid of overlijden. Via de 2e pijler gebeurt dat bovendien op een fiscaal voordelige manier, met aanvullende waarborgen binnen Individuele Pensioentoezegging (IPT) en een Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ).

Een alternatief voor aanvullende waarborgen is dat men de risico’s kan indekken via een aparte verzekering.

Privévermogen opbouwen

De 2e pijler geeft u de mogelijkheid om ook uw privévermogen – vanuit uw professionele activiteit – te vergroten. En dat op een fiscaal voordelige manier. Enerzijds ‘roerend’ door overdacht van kapitaal van de vennootschap naar het privévermogen.

Anderzijds is er onroerend goed. Via voorschot of inpandname van uw pensioenplan kan u uw persoonlijke onroerende vermogen vanuit uw professionele activiteit verhogen. Lees zeker volgend artikel voor meer informatie: Hebt u er al eens aan gedacht om uw vastgoedprojecten te financieren met uw pensioenplan bijvoorbeeld?

Hoe bouwt u uw pensioen op?