De bank voor een wereld in verandering
3 min

Een vastgoedproject via een pensioenplan

Hebt u er al aan gedacht om uw vastgoedprojecten te financieren met uw pensioenplan? Of u nu wilt kopen, bouwen of verbouwen, er bestaan allerlei voordelige formules, aangepast aan verschillende situaties.

Wilt u een huis of appartement kopen, bouwen of verbouwen? Daarvoor kunt u nu al profiteren van uw pensioenplan (VAPZ, IPT, POZ, RIZIV-contract of groepsverzekering). Er zijn twee manieren om het te gebruiken: in de vorm van een voorschot of als waarborg in het kader van een inpandgeving.

Twee formules Er zijn verschillende mogelijkheden

Vraag een voorschot aan

U gebruikt een voorschot op het al opgebouwde pensioenkapitaal om uw onroerend goed te financieren. Het contract van uw pensioenverzekering loopt voort en u spaart verder tot de einddatum ervan. Later beslist u of u het voorschot al dan niet terugbetaalt in uw pensioenplan. Betaalt u het voorschot niet terug, dan wordt het bedrag uiteraard afgetrokken van uw pensioenkapitaal. Als u de woning verkoopt, moet u in elk geval het voorschot terugbetalen.

U kunt gebruikmaken van een voorschot met jaarlijkse interestbetaling in het kader van een VAPZ- of RIZIV-contract. Bij een IPT tak 21 kunt u kiezen voor een voorschot met jaarlijkse interestbetaling of een interestvrij voorschot. Voor een POZ ten slotte hebt u de keuze tussen een interestbetalend of interestkapitaliserend voorschot.

Gebruik uw pensioenplan als waarborg

Als u uw pensioenplan in pand geeft, dient het als waarborg voor de lening. Overlijdt u voor de eindvervaldag van de lening, dan wordt het overlijdenskapitaal van uw pensioenplan automatisch gebruikt om de lening terug te betalen. Zowel een VAPZ, IPT, POZ als groepsverzekering kunnen in pand gegeven worden.

Uw voordelen Waarom uw pensioenplan gebruiken voor uw vastgoedproject?

Financiële middelen

Dankzij uw pensioenplan beschikt u vandaag over de financiële middelen om een onroerend goed te kopen, te bouwen, te verbouwen of te renoveren. Dit kan in België of in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte (Europese Unie + Liechtenstein, Noorwegen en IJsland).

Voor alle soorten onroerend goed

Alle vormen van onroerend goed zijn toegestaan: woning, grond, handelszaak, garage … Het kan ook perfect om een tweede of zelfs derde verblijf gaan. Het is wel belangrijk dat u eigenaar bent – of wordt – van het onroerend goed en dat het u een belastbaar inkomen oplevert.

Met minder kosten

Op een voorschot op een pensioenverzekering voor de financiering van een onroerend goed zijn geen schattings-, dossier-, notaris- of hypotheekkosten verschuldigd. Werkt u als zelfstandige in vennootschap, dan kan deze het grootste deel van de premies van de pensioenverzekering ten laste nemen.

Hoe uw pensioen opbouwen?