De bank voor een wereld in verandering
5 min

Optimaal beheer van uw cashflow

Uw bedrijf int en spendeert voortdurend kasmiddelen. Er bestaan oplossingen die u helpen om daar een goed evenwicht in te behouden. Kaskredieten, straight loans, leningen op afbetaling, factoring enz. Er zijn tal van mogelijkheden om zonder zorgen tijdelijke liquiditeitstekorten op te vangen of een groter project tot een goed einde te brengen. Ontdek het advies van onze expert om het beheer van uw cashflow echt in handen te nemen.

Wat kunt u nu al doen om uw kasmiddelen beter onder controle te houden? Hoe hebben uw kredieten een meerwaarde voor uw activiteit? Welk krediet kiest u het best om uw doel te bereiken? Charlotte Ballegeer is expert in het begeleiden van kmo’s, maar ook voor zelfstandigen of kleinere vennootschappen zijn haar tips zeer interessant. Haar kennis van de bedrijfswereld en haar adviezen op het vlak van liquiditeitenbeheer kunnen u heel wat opleveren.

Waarom een expert inschakelen? Uw kasstromen onder controle houden is geen sinecure

Uw cashflow schommelt voortdurend

"De cashpositie van uw onderneming of activiteit verandert constant. Het geld komt binnen en gaat buiten volgens het ritme van de betalingen van uw klanten en de facturen van uw leveranciers. U beseft dat u zich pas met een gerust gemoed op uw corebusiness kunt concentreren als uw kasmiddelen onder controle zijn. Zo bent u niet langer afhankelijk van de overschrijvingen van uw klanten om uw eigen facturen aan te zuiveren of uw medewerkers te betalen. Wij hebben oplossingen die u helpen het hoofd te bieden aan onvoorziene omstandigheden of een hoge eenmalige uitgave."

De gewoontes van uw klanten veranderen

"De gemiddelde betalingstermijn van een klant in België is de laatste jaren gestegen van 50 naar 60 dagen. Dat is een duidelijke trend, die zowel voor particulieren als voor bedrijven of instellingen geldt. Het is een evolutie waarmee u rekening moet houden bij het beheer van uw onderneming of uw activiteit. Gelukkig zijn er diverse oplossingen beschikbaar. Ze springen bij als u tijdelijk te weinig liquiditeiten hebt, helpen uw projecten financieren en beschermen u tegen wanbetalingen van klanten."

Digitalisering is een troef

"Digitalisering is buitengewoon handig op het vlak van liquiditeitenbeheer. U krijgt hiermee een beter overzicht van uw kasstromen, inkomsten en uitgaven. Met de gegevens die u vandaag ter beschikking hebt, kunt u verder gaan optimaliseren. Sommige kredieten kunt u ook volledig online afsluiten. Bijvoorbeeld om de aankoop van een wagen te financieren. Of om het vakantiegeld van uw medewerkers te betalen zonder aan uw werkkapitaal te raken. U wint er tijd en geld mee, en u bespaart dossierkosten."

Kiezen Verschillende manieren om uw liquiditeiten in evenwicht te houden

Verschillende krediettypes

"Het is belangrijk om de verschillen te begrijpen tussen de volgende drie krediettypes, die u elk op hun manier in staat stellen uw activiteit te financieren. Het kaskrediet is een krediet op korte termijn dat herbruikbaar is. Het is gekoppeld aan uw zichtrekening en biedt u de mogelijkheid om op een zeer flexibele manier terugkerende liquiditeitsschommelingen op te vangen. De straight loan heeft een gelijkaardig doel, maar voor grotere bedragen. Het krediet op afbetaling dient dan weer voor de financiering van een specifieke investering of een specifieke behoefte aan kasmiddelen. U betaalt het maandelijks terug, en tegen een vaste rentevoet."

Een oplossing voor het beheer van uw facturen

"Jongleren met betalingsachterstanden van uw klanten is niet altijd evident. Daarom ontwikkelden we Easy2Cash*, een factoringoplossing voor tijdige betalingen aan leveranciers en medewerkers, speciaal voor kmo's. U stuurt ons de uitstaande facturen en wij betalen u onmiddellijk het bedrag dat uw klant aan u verschuldigd is. Wij zorgen vervolgens voor de inning van het geld en dekken zelfs onbetaalde facturen.

*Factoringbedrijf: BNP Paribas Fortis Factor NV/SA, Warandeberg 3, 1000 Brussel – BTW 0414.392.710. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag. Dit is informatie voor professionele klanten, geen krediet-aanbod of –belofte.

Microkrediet: een aantrekkelijk alternatief

Hebt u plannen om uw eigen bedrijf op te starten of startte u het minder dan een jaar geleden op? Maar krijgt u geen klassieke banklening om uw project te financieren?

Onze partner microStart* biedt u een microkrediet voor een bedrag van 500 tot 25.000 euro. Terwijl ervaren coaches u ondersteunen. Ze helpen u om uw bedrijfsactiviteit op te starten, te beheren en te ontwikkelen. En om uw ondernemingsplan op te stellen.

Een microkrediet is een haalbaar plan B voor een klassieke banklening. Het is snel, eenvoudig en flexibel. Bij een microkrediet is de interest wel hoger dan de huidige marktrente.  

*MicroStart cv & MicroStart Support vzw, De Fiennesstraat 77, 1070 Brussel. MicroStart cv: BE 0829.081.071 en MicroStart Support vzw: BE 0835.911.059 – RPR Brussel. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag. BNP Paribas Fortis nv houdt een participatie aan van meer dan 10 procent in MicroStart cv.

De drie tips van onze expert Wij beantwoorden al uw vragen en geven u een gedetailleerd overzicht van de mogelijkheden

Maak een planning

"Dat is vaak mijn eerste tip: bereken uw cashflow. Denk na en maak een lijst van de inkomsten en uitgaven die u het hele jaar door verwacht. Als die oefening goed is verlopen, weet u welke maanden het lastigst zijn. Probeer zo realistisch mogelijk te zijn en houdt bijvoorbeeld rekening met gemiddelde betalingsachterstanden. Het is trouwens niet erg als u een in- of uitboeking vergeet of als één van uw ramingen fout blijkt te zijn. Een iets mindere evaluatie is leerrijk en stelt u in staat om uw evaluaties voor de komende jaren te verfijnen."

Het juiste krediet voor het juiste gebruik

"Op het vlak van kredieten is het belangrijk om uw financieringen op korte en lange termijn niet door elkaar te halen. Kaskredieten of straight loans zijn typisch kortetermijnkredieten, ontworpen om uw kasmiddelencycli te dekken, om een brug te slaan tussen de betaling van een voorraad en die van een klant. Gebruik ze niet om een project of aankoop op langere termijn te financieren, bijvoorbeeld voor een wagen of een investering. Want een kortlopend krediet is niet alleen duurder, het zal ook niet meer beschikbaar zijn wanneer u het nodig hebt, bijvoorbeeld om een tijdelijke liquiditeitsbehoefte op te vangen."

Vraag advies aan een expert

"Laat het beheer van uw kredieten en uw kasmiddelen niet zomaar aan het toeval over. Als ik u maar één advies zou mogen geven, zou het zijn dat u zich best laat begeleiden door een echte specialist. Bij BNP Paribas Fortis brengen wij u indien nodig rechtstreeks in contact met een deskundige in liquiditeiten- en kredietenbeheer die in uw beste belang handelt. Hij of zij zal altijd vertrekken van uw projecten, uw doelstellingen en uw situatie om u de juiste opties voor te stellen. Hij of zij toont u simulaties en legt uit hoe u zich tegen bepaalde risico's kunt beschermen. Praat erover met een van onze adviseurs en maak van uw kasmiddelenbeheer een echte troef voor uw activiteit!"

Hoe behoudt u de controle over uw kasstromen?

Vraag het advies van een expert voor een optimaal beheer van uw cashflow