De bank voor een wereld in verandering
3 min

Bedrijfswagens: de toekomstige veranderingen

Het is zover. Bedrijven en ondernemers voelen de eerste effecten van de evolutie van de regelgeving voor bedrijfswagens om het wagenpark te vergroenen. De overgangsperiode tot de afschaffing van de fiscale aftrekbaarheid van thermische wagens begint op 1 juli 2023. U leest hier wat er concreet verandert.

Bent u van plan om een bedrijfswagen te kopen of te leasen? De datum van de aankoop of de start van het leasecontract bepaalt hoe u de kostprijs van uw wagen fiscaal in mindering kunt brengen. Hierna volgt een tijdslijn van de verwachte veranderingen.

Drie sleutelmomenten Nuluitstoot of anders geen aftrekbaarheid in 2026

Tot 1 juli 2023

Thermische en oplaadbare hybridewagens

Voor wagens besteld vóór 1 juli 2023 en voor wagens met een leasecontract van voor die datum, verandert er niets. U geniet het fiscale voordeel dat geldt op het moment dat u de wagen verwerft. Het percentage van de fiscale aftrek – 50 tot 100% volgens de kenmerken van de thermische of hybride modellen – verandert dus niet ‘en cours de route’.

Dat aftrekbaarheidspercentage is van toepassing op alle kosten in verband met de wagen (behalve op de financieringskosten en de interesten, die 100% aftrekbaar blijven). Het is dus van toepassing op de afschrijving van de wagen of op de leasing- of rentingkosten, op verzekeringen, op brandstof, op het onderhoud en de herstellingen, op de parkeer- en carwashkosten enz.

Plug-inhybride en benzinekosten

Een eerste wijziging geldt voor plug-inhybrides besteld na 31 december 2022: de benzine- of dieselkosten(en dus niet die van elektrisch laden) zijn nog slechts voor 50% aftrekbaar.

Wagen met nuluitstoot (100% elektrisch of waterstof)

Wagens met nuluitstoot zijn 100% aftrekbaar.

Tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025

Thermische en oplaadbare hybridewagens

Bestelt u een wagen of sluit u in die periode een leasecontract? Diesel, benzine, plug-inhybride: de fiscale aftrekbaarheid van de autokosten (inclusief het bedrag van de aankoop dat over verschillende jaren afschrijfbaar is) zal geleidelijk afnemen tot die volledig wegvalt in 2028. 

In 2025 verdwijnt ook het principe van de minimale fiscale aftrekbaarheid van 50%. Daarnaast zal de CO2-bijdrage vanaf 2023 ook gevoelig stijgen, nog altijd progressief.

Wagens met nuluitstoot (100% elektrisch of waterstof)

Wagens met nuluitstoot besteld tijdens die periode blijven voor 100% aftrekbaar over hun volledige levenscyclus, net als hun kosten.

In 2025 wordt de maximale aftrekbaarheid voor uw autokosten teruggebracht tot 75% (vandaag is dat 100%). Die maximale aftrekbaarheidsdrempel blijft dalen in de volgende jaren: 50% in 2026 en 25% in 2027.

Vanaf 1 januari 2026

Thermische en oplaadbare hybridewagens

Wagens met CO2-uitstoot besteld na 1 januari 2026 zijn niet langer fiscaal aftrekbaar.

Wagens met nuluitstoot (100% elektrisch of waterstof)

Alleen wagens met nuluitstoot, zoals elektrische wagens, zijn nog 100% aftrekbaar. Maar dat voordelige tarief van aftrekbaarheid zal de volgende jaren geleidelijk afnemen. De aftrekbaarheid zal 95% bedragen voor de wagens besteld in 2027, 90% voor die besteld in 2028, 82,5% in 2029, 75% in 2030 en ten slotte 67,5% in 2031.

TCO, VAA en laadpalen Andere bepalende factoren voor de overstap naar elektrisch rijden

Niet alleen de aankoopprijs en fiscale aftrekbaarheid zijn belangrijk bij de keuze van een wagen. Om onaangename verrassingen te vermijden, moet u ook rekening houden met de ‘total cost of ownership’ (TCO, uw totale eigendomskosten van de wagen) en het voordeel van alle aard (VAA). Denk ook aan de belastingvoordelen bij de installatie van een elektrische laadpaal.

TCO: de elektrische wagen in polepositie

De TCO is een berekening die alle te verwachten kosten voor uw wagen omvat. Naast het fiscale aspect omvat de TCO dus ook kosten zoals brandstof, onderhoud of de CO2-bijdrage tijdens de hele levensduur van de wagen. Die kosten zullen voor een elektrische wagen altijd lager zijn dan voor een thermisch model en dat zal de komende jaren steeds meer het geval zijn.

VAA: welke impact voor u en uw werknemers?

Wanneer een bedrijfswagen ook voor privédoeleinden wordt gebruikt, beschouwt de fiscus dat als een belastbare alternatieve bezoldiging. In dat geval gebeurt de belasting op basis van een forfaitair voordeel van alle aard (VAA) voor de zaakvoerder of de werknemer die met de bedrijfswagen rijdt.

Het type brandstof en de CO2-uitstoot van de wagen bepalen het bedrag van het VAA. Hoewel elektrische wagens doorgaans een hogere catalogusprijs hebben, compenseert hun nuluitstoot vaak het verschil, met een lager en dus voordeliger VAA voor de zaakvoerder of de werknemer.

Fiscaal voordeel van een laadpaal

Het installeren van een laadpaal thuis maakt het gebruik van een elektrische wagen makkelijker. De kostprijs van de laaduitrusting en de installatie ervan zijn 100% fiscaal aftrekbaar. Sterker nog, er is geen belastbaar voordeel van alle aard voor de persoon bij wie de laadpaal geïnstalleerd is.

En nog interessanter voor bedrijven: als ze tegen 31 augustus 2024 een slimme laadpaal installeren die toegankelijk is voor het publiek, is het bedrag van die investering voor 150% fiscaal aftrekbaar!

Voordelen De voordelen van elektrisch rijden voor uw bedrijf

Naast de belastingvoordelen zijn er ook heel wat andere troeven: hieronder vindt u acht goede redenen om nu voor een elektrische privé- of bedrijfswagen te kiezen.

  • Milieuvriendelijker: de hele levenscyclus lang verlaagt de elektrische auto de CO2-uitstoot met 17 tot 30% in vergelijking met een auto met verbrandingsmotor.
  • Een uitgebreid aanbod: er zijn al heel wat modellen op de markt en het aanbod zal alleen maar groter worden.
  • Voldoende grote actieradius: de meeste nieuwe modellen hebben al een actieradius van 300 tot 600 km.
  • Een interessante kost: de ‘total cost of ownership’ (TCO) is voordelig.
  • Comfort: elektrisch rijden is aangenaam en maakt veel minder lawaai.
  • Eenvoudiger opladen: de openbare oplaadinfrastructuur breidt uit.
  • Toegang tot stedelijke centra: elektrische wagens hebben toegang tot lage-emissiezones en tot steden die dieselvoertuigen verbieden.
  • Fiscale aftrekbaarheid: een elektrische wagen is fiscaal voordeliger.

Uw mobiliteit financieren en verzekeren?