De bank voor een wereld in verandering
8 min

Een grote aankoop: contant betalen of lenen?

Staat u voor een grote aankoop, zoals bijvoorbeeld een auto? Dan hebt u zich misschien al eens afgevraagd of u die het best meteen contant betaalt of u er toch beter een consumentenkrediet voor afsluit. In dit artikel helpen we u op weg.

Let op, geld lenen kost ook geld.
We zetten de voor- en nadelen van een grote aankoop contant te betalen of te financieren met een lening op afbetaling op een rijtje.

Contant betalen Voor- en nadelen van contant betalen

Voordelen

Een contante betaling is een eenmalige betaling. Het is eenvoudig en gemakkelijk, u hoeft er geen speciale stappen voor te ondernemen. Het onroerend dat u betaalde, is onmiddellijk van u. U hebt geen aflossingsverplichting aan een financiële instelling en betaalt uiteraard geen interesten of dossierkosten. Contant betalen komt vaker voor bij de aankoop van goederen met kleinere bedragen, daar waar een betaling op krediet meer wordt gebruikt voor de aankoop van grotere goederen, zoals een auto of een huis.

Nadelen

Als u contant betaalt, wordt het bedrag direct van uw zichtrekening gedebiteerd. Op uw rekening moet dus voldoende geld staan om de aankoop te kunnen doen. Als u van plan bent om een grotere woning te kopen, zoals een auto of een huis, dan moet u dus een heel hoog bedrag vrijmaken, wat niet altijd haalbaar is. In dat geval wordt vaak een betaling op krediet gebruikt.

Financieren Redenen om te lenen

Een geldreserve aanhouden kan altijd handig zijn

Zoals eerder gezegd, is het aan te raden over de nodige liquide middelen te beschikken als veiligheidsbuffer voor onvoorziene omstandigheden of als reserve voor uw dromen, projecten en behoeften (of voor uw pensioen later). Plant u over enkele jaren een woning aan te kopen? Hou er dan rekening mee dat u, volgens de richtlijnen van de Nationale Bank, misschien ook persoonlijk moet bijdragen aan de aankoop. En vergeet ook de registratierechten en notariskosten niet.

Spaargeld opbouwen kost tijd

Geld opzij kunnen zetten, hangt natuurlijk in de eerste plaats af van uw inkomsten en uitgaven, maar het vraagt ook een bepaalde wil. Het stellen van een doel kan u helpen de nodige motivatie op te brengen, want sparen is een inspanning op de lange termijn. Dit spaargeld kan dan bijdragen aan de realisatie van een aantal van uw projecten. Overleg gerust eens met uw bankadviseur om uit te zoeken welke spaaroplossing het beste bij u past. Ook als u voor de aankoop staat van een groter goed dan een alledaagse aankoop, kunt u met uw bankadviseur bekijken wat de meest voordelige oplossingen voor u zijn: contant betalen, lenen, een mix van beide en/of (gedeeltelijk) uw financiële reserves aanhouden.

De rentevoet staat lager dan ooit

"Een spaarrekening loont niet meer”, hoort men vaak. Het is waar dat de rente momenteel erg laag staat. Die lage rente maakt het ook goedkoper om een aankoop te financieren. Alleen de tijd zal uitwijzen of die lage rente in de toekomst ook nog het geval zal zijn. Als u van plan bent op korte termijn een aankoop op krediet te doen, rekening houdend met het feit dat geld lenen ook geld kost, overleg dan met uw bankadviseur: hij/zij zal u vertellen of lenen de beste oplossing is voor uw specifieke situatie en voor het soort aankoop u overweegt.

Vijf gouden kredietregels De maatstaf voor onze beslissingen

Steeds een grondige financiële analyse

Een verantwoordelijke bank moet zich solidair met uw situatie tonen en mag u alleen krediet verlenen als die ‘financieel te verantwoorden’ is. Daarom moet uw bank elke keer als u een krediet aanvraagt, uw financiële situatie analyseren en een grondige controle uitvoeren. Want inderdaad, u kunt enkel een lening aangaan als u over de nodige marge en mogelijkheden beschikt. Waarom? Omdat een correcte bank u en uw gezin moet beschermen tegen financiële moeilijkheden en een te zware schuldenlast.

De vijf gouden regels voor een verantwoorde kredietverlening

Als u een krediet overweegt, is het beter dat dit onder de voor u juiste voorwaarden gebeurt en dat u, tijdens de terugbetalingstermijn van uw lening, binnen een bepaalde comfortzone blijft. Om u daarbij te helpen, zijn hier 5 gouden regels die u in gedachten moet houden voordat u uw krediet aangaatt.

1. Kies een lening die aangepast is aan uw middelen en uw behoeften
Meer lenen dan u middelen hebt, is nooit aan te raden. Om dit te voorkomen, beoordeelt uw bank uw kredietwaardigheid op basis van de door u gegeven - correcte en nauwkeurige – informatie, en de door officieel erkende bronnen gegeven informatie.

2. Overweeg draaglijke maandelijkse terugbetalingen op lange termijn
Het is logische wiskunde: hoe sneller u een lening terugbetaalt, hoe minder rente u betaalt. Maar bekijk het ook eens vanuit een andere hoek. Vandaag besluit u uw krediet terug te betalen met grote maandelijkse terugbetalingen en valt dat ruimschoots binnen uw mogelijkheden. Maar wat als u morgen met andere behoeften of uitgaven te maken krijgt? Wat als u andere projecten op korte, middellange of lange termijn hebt? Zullen deze maandelijkse terugbetalingen dan nog steeds even draaglijk zijn, zullen ze u niet voor het blok zetten?

3. Behoud een reserve voor onvoorziene omstandigheden
Het is altijd aan te raden om wat geld opzij te hebben staan om het onverwachte gebeurtenissen op te kunnen vangen. Deze reserve biedt u gemoedsrust. Want u weet dat, wanneer u er behoefte aan hebt, ze u financieel zal helpen.

4. Bekijk of u alternatieve oplossingen hebt
Het eerste alternatief voor lenen is het niet kopen. U kunt inderdaad beslissen dat u het goed dat u zich wilt aanschaffen toch niet echt nodig hebt. Of u kunt ook overwegen om uw aankoop uit te stellen, terwijl u het benodigde bedrag geheel of gedeeltelijk bijeen spaart. Er bestaan ook alternatieve platformen voor consumentenkrediet, zoals Mozzeno, dat particulieren toelaat onrechtstreeks geld aan elkaar uit te lenen. Of crowdfunding, waarmee u fondsen inzamelt via een breed publiek om uiteindelijk uw project te realiseren.

5. Beheer uw krediet(en) als een voorzichtig en redelijk persoon
Een voorzichtig en redelijk persoon plaatst het welzijn van zijn gezin voorop. Hij/zij handelt op een doordachte manier, beslist, de voor- en nadelen afwegend, en gaat geen al te risicovolle avonturen aan. Als u dit in gedachten houdt, kan het u helpen de juiste keuzes te maken.

Wilt u lenen?

Bent u van plan een huis of een auto te kopen? Hebt u een onverwachte aankoop? Wilt u het huwelijk van een van uw kinderen financieren? We hebben kredietoplossingen.