De bank voor een wereld in verandering
4 min

De uitgaven in het gemiddelde huishoudbudget

Een budget beheren is moeilijk als u niet exact weet waar het beschikbaar inkomen naartoe gaat. Hier ontdekt u waar de inkomsten uit het Belgische huishoudbudget gemiddeld aan besteed worden.

In dit artikel presenteren we u het gemiddelde budget van het Belgische huishouden en waaraan het besteed wordt, opgesplitst naar Vlaanderen, Wallonië en Brussel.

Het huishoudbudget, de bron Statbel, het officiële statistiekbureau

Budgetenquête bij 6.000 huishoudens

We presenteren u de cijfers van het huishoudbudgetonderzoek van Statbel, het officiële statistiekbureau van de Belgische Federale Overheid. Statbel voerde deze budgetenquête in 2018 bij meer dan 6.000 huishoudens. De cijfers dienen als belangrijke bron bij het bepalen van beleidsbeslissingen en om de korf van het indexcijfer van de consumptieprijzen samen te stellen.

Het huishoudbudget, de cijfers De gemiddelde huishouduitgaven

Verschillen tussen Vlaanderen, Wallonië en Brussel

In 2018 besteedden de Belgische huishoudens gemiddeld 35.764 euro. Een gemiddeld Vlaams huishouden besteedde 36.895 euro, een Waals huishouden 34.589 euro en een Brussels huishouden 33.356 euro. Enkele opvallende verschillen? Vlamingen geven gemiddeld meer uit aan kleding en schoenen (5,1% tegenover 3,9% en 4,2% in respectievelijk Wallonië en Brussel). Vlamingen en Brusselaars tasten dieper in de buidel voor horeca (7% in Vlaanderen en Brussel tegenover 5,6% in Wallonië). Walen besteden dan weer meer aan energie (5,3%) en transport (13%) dan Vlamingen (resp. 4,4% en 11,1%) en Brusselaars (resp. 3,6% en 7,8%).

Wonen als grote slokop van ons budget

De woning slorpt het grootste deel van onze gezinsuitgaven op. We besteden gemiddeld 30,3% van onze totale uitgaven (of 10.837 euro per jaar) aan de huisvesting zelf: huur, energie, water, onderhoud en andere kosten. 5,3% of 1.878 euro per jaar gebruiken we voor de aankoop van meubelen, huishoudtoestellen en onderhoudsproducten, gereedschap voor huis en tuin… In totaal geven we op jaarbasis dus gemiddeld zo’n 16.581 euro uit aan onze woning, of iets meer dan 1/3 (35,6%) van onze totale uitgaven.

Voeding en transport als andere belangrijke kostenposten

14% van onze totale uitgaven besteden we aan voeding en niet-alcoholische dranken. Tellen we alcoholische dranken en tabak erbij, dan bedraagt dit percentage 16%. Ook om ons te verplaatsen, zijn we bereid wat geld uit te geven: 11,4% van het totaal gaat naar transport. 15% van ons budget besteden we aan persoonlijke verzorging, gezondheid en diensten, 7% aan restaurant en horeca, 7% aan cultuur en vrije tijd en 5% aan kleding en schoenen.

Met welke tools optimaliseert u uw budget? Maak uw leven gemakkelijker met deze eenvoudige en duidelijke tools

Er bestaan veel websites, software en apps om uw budget te beheren. We vermelden in het bijzonder Wikifin, dat een online budgetcalculator aanbiedt. Of Easy Banking App, de bankapp waarmee u beschikt over een tool voor budgetbeheer die u een duidelijk zicht geeft op uw uitgaven en inkomsten. Het voordeel? Het is gratis, autom­­atisch en altijd binnen handbereik.

Een boost om uw budget te optimaliseren?

Ontdek uw tool voor budgetbeheer in Easy Banking App !