De bank voor een wereld in verandering
3 min

Even door een financieel moeilijke tijd?

Als het financieel even wat moeilijker gaat, kunt u de financiële steun van uw bank* inroepen, en dit onder de vorm van een persoonlijke lening of een geldreserve.

*Onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag

Let op, geld lenen kost ook geld.
Een persoonlijke lening is een lening op afbetaling, een geldreserve is een kredietlijn. In beide gevallen leent de bank u geld, maar de voorwaarden verschillen.

Persoonlijke lening en geldreserve Een persoonlijke lening of een geldreserve: wat zijn de verschillen?

De persoonlijke lening (lening op afbetaling): u betaalt het hele bedrag terug

Een persoonlijke lening maakt deel uit van de leningen op afbetaling. Als u uw lening afsluit, bepaalt u vooraf samen met de bank het geleende bedrag, de looptijd van de lening en hoeveel u maandelijks zult terugbetalen. Aan het einde van het contract hebt u de volledige lening terugbetaald, dit is het kapitaal en de interest.

De geldreserve: u betaalt alleen als u er gebruik van maakt

Een geldreserve is een kredietopening. Uw bank of een andere financiële instelling stelt een bepaald bedrag voor u beschikbaar op een bankrekening of kaart die u naar eigen behoeften kunt gebruiken. Er staat in principe geen tijdslimiet op. Als u uw reserve gebruikt, betaalt u een deel van het geleende bedrag en de interest terug. De wet vereist dat uw reserve regelmatig op nul wordt gezet.

Een persoonlijke lening Een persoonlijke lening is een lening op afbetaling

Definitie van de persoonlijke lening

De persoonlijke lening is een kredietcontract dat handelt over een bepaald geldbedrag, het is een lening op afbetaling (wettelijke benaming van dit type krediet). Banken of financiële instellingen lenen u een bedrag voor een bepaalde tijd, zodat u een goed of een dienst kunt verwerven. Er zijn persoonlijke leningen zonder een bepaald doel, u kiest wat u wilt financieren. Het geld wordt op uw rekening gestort en u gebruikt de som ‘vrij’, waarbij u natuurlijk de maandelijkse terugbetalingen aflost. Andere persoonlijke leningen hebben wel een specifiek doel, dat wordt gedefinieerd bij de aanvraag. Soms gaat het geleende geld rechtstreeks naar de verkoper en wordt het dus niet eerst op uw rekening gestort.

U betaalt doorgaans elke maand, op een vaste datum, een deel van het geleende bedrag plus de interest terug. De looptijd van de lening op afbetaling is wettelijk beperkt en varieert afhankelijk van het bedrag.

Goed om te weten: een lening krijgt soms een commerciële naam op basis van het doel, zoals renovatielening of energielening.

De persoonlijke lening: hoeveel kunt u lenen?

Met een persoonlijke lening financiert u uw projecten. U bepaalt het bedrag dat u wilt lenen, de looptijd van het contract en de maandelijkse aflosingen, inclusief kapitaal en interest. Door te kiezen voor een persoonlijke lening, realiseert u uw projecten met behoud van uw budget. Uiteraard analyseert de bank, voordat u deze aan u toekent, uw situatie, uw terugbetalingscapaciteit en vraagt u voor welke uitgaven deze worden gebruikt. Maar eenmaal toegekend, hoeft u geen facturen te tonen. Weet ook dat het vaak mogelijk is om uw maandelijkse aflossing aan te passen en te anticiperen op de totale terugbetaling van uw lening.

De geldreserve De geldreserve is een kredietopening

Een kredietopening: wat is het?

Tijdelijke werkloosheid, onverwachte uitgaven of ziekte ... Het kan gebeuren dat u zich plots in een financiële situatie bevindt die u niet gewoon bent. Dan wilt u graag een reserve hebben om uit te putten. Voor dit soort gevallen kunt u uw bank om een kredietopening of geldreserve vragen. Een krediet aangaan, kan natuurlijk wel enkel als u daarvoor de nodige marge en mogelijkheden heeft. Op basis van een grondige analyse van uw huidige financiële situatie en uw behoefte, kan de bank u een oplossing op maat aanbieden volgens de regels van verantwoorde kredietverlening. Bij elk krediet dat de bank verstrekt, moet de bank zich aan de kredietregels houden die werden opgesteld door de Nationale Bank en de Europese Centrale Bank.

De verschillende opties van een kredietopening

Als uw bank u een geldreserve ter beschikking stelt, kan dit onder verschillende vormen:

  1. Een geldreserve op uw zichtrekening, ook wel onder nul gaan genoemd
  2. Een geldreserve gekoppeld aan een betaalkaart
  3. Een geldreserve gekoppeld aan een kredietcard

Ze werden speciaal ontwikkeld om u toe te staan tijdelijk tot een maximaal bedrag te kunnen lenen, om zo tijdelijke of onverwachte uitgaven te dekken. Alle drie de opties zijn afgestemd op uw budget, behoeften en terugbetalingscapaciteit. U betaalt alleen interest op de werkelijk gebruikte bedragen.

Welke kiezen Persoonlijke lening of geldreserve?

Persoonlijke lening: voor wie, waarvoor?

Stel dat u, bijvoorbeeld, middelen nodig hebt om enkele facturen te betalen, om energiebesparende werken in uw huis te financieren of om een nieuw salon te kopen, kunt u een lening op afbetaling overwegen. Hiermee leent u een bepaald bedrag om uw uitgaven te betalen, waarbij u de looptijd en maandelijkse aflossingen kiest die het beste bij u passen. Dit alles wordt vooraf vastgelegd in een schema met daarin de maandelijkse aflossingen en het terugbetalingsschema.

Geldreserve: voor wie, waarvoor?

Met een geldreserve wordt u een bepaald bedrag ter beschikking gesteld, dat u geheel, gedeeltelijk of helemaal niet gebruikt. Daar zit het verschil zit met een lening op afbetaling. U gaat bijvoorbeeld uw volgende vakantie boeken door gebruik te maken van uw reserve, waarbij u kunt kiezen om dat bedrag in één keer of in verschillende termijnen terug te betalen. U betaalt alleen interesten op de opgenomen bedragen. Vergeet niet dat de wetgever een regelmatige nulzetting van dit soort reserve oplegt, u mag dus maar een bepaalde periode in het rood staan.

Wilt u over een geldreserve beschikken?

Onze oplossingen zijn afgestemd op uw behoeften.

Kredietvorm: kredietopening. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag. De bepalingen inzake consumentenkrediet van hoofdstuk 1 uit titel 4 van boek VII Wetboek Economisch Recht zijn van toepassing. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag. Kredietgever: BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE0403.199.702.
Lening op afbetaling. De bepalingen inzake consumentenkrediet uit hoofdstuk 1 van titel 4 van boek VII Wetboek Economisch Recht zijn van toepassing. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag door AlphaCredit NV, kredietgever, Sint-Lazaruslaan 4-10/3, B-1210 Brussel, RPR Brussel, BTW BE0445.781.316. Verbonden agent: BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE0403.199.702.