De bank voor een wereld in verandering
8 min

Natuurrampen: voorkom schade

Wat als een natuurramp (storm, overstroming …) uw naasten, uw woning, uw zaak of uw bezittingen in gevaar brengt? Ontdek wat u zelf kunt doen om schade te voorkomen en hoe u de zaken het best aanpakt als het gevreesde toch gebeurt.

Uw woning loopt onder water door hevige regenval, het dak wordt meegesleurd door de wind of uw wagen raakt beschadigd in een hagelbui? We geven u praktische tips om het risico op schade door natuurrampen te beperken en vertellen u ook wat u moet doen als het gevreesde toch gebeurt.

Wat is een natuurramp? De basics

Algemene definitie

Men spreekt van een natuurramp bij een natuurverschijnsel (regen, wind, hagel, droogte, aardverschuiving …) van een abnormale hevigheid, met gevaar voor personen en infrastructuur en mogelijke zware menselijke en materiële schade tot gevolg.

Helaas komen natuurrampen steeds vaker voor in België en de rest van de wereld. En ze lijken jaar na jaar toe te nemen in frequentie en hevigheid. In tal van studies wordt dat fenomeen toegeschreven aan de klimaatopwarming.

Verschillende types

We maken het onderscheid tussen twee types natuurrampen:
 • Bij lokale natuurrampen gaat het om gebeurtenissen die een of meer welbepaalde locaties treffen. Bijvoorbeeld: op pinkstermaandag 2022 teisterde een stortbui de stad Landen in Vlaams-Brabant.
 • Bij regionale en nationale natuurrampen gaat het om gebeurtenissen die een groot geografisch gebied en/of een groot aantal plaatsen treffen. Voorbeelden zijn de overstromingen van juli 2021 in Wallonië en de storm van februari 2022 in heel België.

Wanneer spreken we van een storm?

We spreken van een storm wanneer de wind 10 minuten lang een gemiddelde snelheid van meer dan 80 km/u haalt. Dat komt overeen met 9 Beaufort (het maximum is 12). Een storm kan gepaard gaan met hevige rukwinden van meer dan 100 km/u. Die veroorzaken de meeste schade. Bij 10 en 11 Beaufort spreekt men van een hevige storm. En bij 12 Beaufort, met windsnelheden van meer dan 118 km/u, is er sprake van een orkaan.

Praktische tips
Dit kunt u doen om schade te voorkomen

Algemene voorzorgen

 • Controleer regelmatig de algemene staat van uw woning en/of uw zaak of kantoor, zowel de binnen- als buitenkant. Doe dat minstens één keer per jaar.
 • Houd het weerbericht in de gaten en wees alert voor waarschuwingen voor stormweer, overstromingen of grote hitte.
 • Doet zich een potentieel gevaarlijk (weer)fenomeen voor?

  • De eerste prioriteit is iedereen in veiligheid brengen.
  • Zorg voor een EHBO-kit met de nodige medicijnen, enkele flessen water, lang houdbare voeding, enz.
  • Bewaar uw belangrijke documenten (aankoopbewijzen van waardevolle goederen, verzekerings- en notariële documenten …) op een veilige plaats. Of maak er een foto van en bewaar die op uw smartphone.
  • Houd een zaklamp bij de hand, zorg ervoor dat uw smartphone opgeladen is (en houd daarop belangrijke telefoonnummers, zoals 112, bij de hand) en houd huisdieren binnen.
 • Wacht altijd tot het noodweer helemaal geweken is voordat u eventuele schade aanpakt. Klim bijvoorbeeld niet tijdens een storm op het dak om te kijken of het beschadigd is!

Buiten

 • Kapotte dakpannen, takken van bomen die te dicht bij de ramen komen, onvoldoende beveiligde zonnepanelen, een barst in een schoorsteen of muur, een klapperend luik, een verstopte dakgoot … Doe er meteen iets aan om erger te voorkomen.
 • Plaats een bliksemafleider op het dak. Die leidt de bliksem naar de aarde om brand of andere schade te voorkomen.
 • Wordt er storm voorspeld, sluit dan het tuinhuis af en maak voorwerpen die schade kunnen veroorzaken (tuinmeubels, parasols, bloembakken, barbecue, trampoline, enz.) stevig vast of zet ze binnen. Ook als u een winkel hebt, is het een goed idee om alles wat loszit in veiligheid te brengen (reclameborden, uitgestalde koopwaar, enz.).
 • Sluit de (rol)luiken: ze beschermen de ramen tegen regen, wind en schokken.
 • Kunt u niet schuilen tijdens een onweer? Blijf dan niet onder een boom staan en ga ook niet rennen! Zo vergroot u immers het risico dat u geraakt wordt door de bliksem. Neem liever kleine pasjes en schuifel met uw voeten over de grond. Ga eventueel op de grond op uw hurken zitten, met de voeten op een isolerend materiaal (regenjas, rugzak …) en trek het hoofd in.

Binnen

 • Sluit alle deuren, ramen en andere openingen.
 • Bestaat het risico dat uw woning of bedrijfsruimte onderloopt, breng dan waardevolle voorwerpen/meubels/koopwaar/voorraad in veiligheid: zet ze hoger of breng ze naar boven, op de verdieping. Zet zandzakken klaar om bijvoorbeeld keldergaten of de kieren onder de buitendeuren dicht te maken.
 • Trek van zo veel mogelijk elektrische toestellen (tv, pc, huishoudtoestellen, betaalterminals, servers, enz.) de stekker uit. U kunt ook overspanningsbeveiliging installeren om uw toestellen tegen overspanning te beschermen.
 • Sluit indien nodig de aanvoer van water, gas, stookolie en elektriciteit af.
 • Ga bij kans op onweer niet naar de kelder (want die kan snel onderlopen) en blijf uit de buurt van de ramen.
 • Neem bij kans op bliksem geen bad of douche, want water geleidt elektriciteit.

Voor een voertuig

 • Wist u dat een sterke stroming een wagen die in amper 20 centimeter water staat, kan meesleuren?
 • Zet uw voertuig in veiligheid in de garage of onder een carport – zeker bij hagel. Is dat niet mogelijk, dek hem dan af met een gewatteerd dekzeil of deken om de schade te beperken. U kunt ook een stuk karton of bubbelplastic op de voorruit leggen.
 • Bent u tijdens een onweer onderweg met de auto, vrachtwagen of bestelwagen, parkeer dan en blijf veilig in uw voertuig zitten. Het metalen koetswerk is een kooi van Faraday die u beschermt tegen elektrocutie door de bliksem. Raak tijdens een onweer de metalen delen van het voertuig niet aan, want zo kunt u geëlektrocuteerd worden als de bliksem inslaat.
 • Houd wanneer het hard waait bij het in- en uitstappen het portier stevig vast om schade aan uw eigen voertuig of andere voertuigen te voorkomen.
 • Zet andere vervoermiddelen (fiets, motor, step, enz.) binnen indien mogelijk.

Wat te doen bij schade? Goed om te weten

Eerste reflexen

 • Doe wat u kunt om erger te voorkomen, evenwel zonder uzelf in gevaar te brengen.
 • Maak foto’s van de schade voordat u begint schoon te maken. Leg een algemeen beeld van de situatie vast (rond en in het getroffen gebouw) en maak detailfoto’s van de beschadigde goederen.
 • Als u foto’s hebt (indien mogelijk zowel van vóór het schadegeval als van daarna) en aankoopbewijzen van de beschadigde goederen, kan de verzekeraar de schade sneller en makkelijker beoordelen. Doe de beschadigde voorwerpen/koopwaar niet weg.
 • Volg bij een evacuatie uit uw woning of werkplek de instructies van de hulpdiensten. Sluit gas en elektriciteit af. Zet vervuilende of gevaarlijke producten indien mogelijk op een veilige plaats. En neem het strikt noodzakelijke mee (reservekleren, geneesmiddelen die u dagelijks neemt, portefeuille, verzekeringspapieren, andere belangrijke documenten, enz.). Vergeet ook uw huisdieren niet.

 

Nuttige nummers

Bel 112 wanneer er iemand gewond is of er mensen in gevaar zijn.

Bij noodweer, (dreigende) wateroverlast, enz. activeert de FOD Binnenlandse Zaken – die instaat voor hulp aan de bevolking en crisisbeheer – het nummer 1722. Bel dat nummer om een niet-dringende interventie door de brandweer aan te vragen, bijvoorbeeld als er geen levens in gevaar zijn.

Neem bij schade aan uw woning en/of werkplek of aan uw voertuig contact op met uw verzekeraar.

Bent u verzekerd bij BNP Paribas Fortis en wilt u weten hoe u een schadegeval aangeeft en bij wie u hiervoor terechtkunt, afhankelijk van het type schade?

 • Volg deze link als u een particuliere klant bent
 • of deze link als u ondernemer bent

Weet ook dat u altijd op ons kunt rekenen voor hulp, wat ook de situatie is waarmee u af te rekenen krijgt.

Opgelet voor oplichters

Oplichters zien bij natuurrampen hun kans schoon om de meest kwetsbare mensen om de tuin te leiden. Ze proberen vertrouwelijke informatie los te krijgen via valse sms’en, e-mails … Zo kunt u bijvoorbeeld berichten krijgen met de boodschap dat u recht heeft op Europese steun. Daarvoor moet u dan eerst bepaalde vertrouwelijke gegevens bezorgen … Zoals u weet, vragen officiële instanties nooit om vertrouwelijke informatie zoals de code van uw bankkaart, noch via een link, noch telefonisch. Blijf dus waakzaam! Ontdek onze tips om oplichters te slim af te zijn.

Een schadegeval? Wij zijn er om u te helpen.

BENT U EEN ONDERNEMER? Geef uw professionele schade hier aan.

AG Insurance (afgekort AG) NV - E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel - www.aginsurance.be - info@aginsurance.be - RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849 - Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon: BNP Paribas Fortis NV – Warandeberg 3, B-1000 Brussel - RPR Brussel - BTW BE 0403.199.702, is ingeschreven onder dit nummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent, vergoed door commissies, voor AG Insurance NV. BNP Paribas Fortis nv bezit een deelneming van meer dan 10% in AG Insurance NV.