De bank voor een wereld in verandering
4 min

Onverwachte solidariteit brengt troost

De solidaire webshop van de vzw Goods to Give wordt de noodzakelijke brug tussen bedrijven en sociale organisaties.

Goods to Give zamelt onverkochte non-foodproducten in bij partnerbedrijven en verdeelt dit assortiment onder sociale organisaties die zich inzetten voor de minstbedeelden. Remco Ruiter, directeur van de vzw, stelt tevreden vast dat de solidariteit elke dag groeit.

De storm Oproep tot solidariteit vindt gehoor

“Door de sluiting van enkele partnerbedrijven vreesden we dat we door onze voorraad heen zouden raken. Maar niets bleek minder waar, want onze partners schakelden meteen naar solidariteitsmodus. Deze crisis heeft niemand zien aankomen en hierdoor steeg het aantal mensen in precaire omstandigheden. Daarom lanceerden we een oproep bij onze partners, want hun hulp was nu belangrijker dan ooit.

We werken maar met vier mensen, dus het telewerk organiseren was voor ons team geen probleem. Ons magazijn in Antwerpen wordt beheerd door een onderaannemer. En ook daar is iedereen gewoon blijven doorwerken. Jammer genoeg moesten sommige organisaties toch tijdelijk hun deuren sluiten, waardoor sommige leveringen een tijdje stillagen. We hebben ons aan de situatie moeten aanpassen.“

De (reddings)boei Ondersteuning van begin tot eind

“We kunnen al sinds het begin van ons project rekenen op de steun van onze bank. We sloten nu een krediet op afbetaling af, om te investeren in de verbetering van onze onlineservice en onze digitale beheertool.

De lockdown heeft ons enthousiasme niet getemperd, en de goede verstandhouding met onze bank bleef intact. Omdat we geen eigen kapitaal hebben, hadden we ook een kaskrediet nodig. Dat heeft onze bank allemaal geregeld.

Onze bank luistert naar ons en gelooft in wat we doen. Dat voelen we elke dag. Zo brengt ze ons in contact met potentiële partnerbedrijven, wijst de weg naar platformen voor meer zichtbaarheid… Ze moedigt ons aan en staat telkens weer klaar voor ons.“

Onze bank luistert naar ons en gelooft in wat we doen. Dat voelen we elke dag.

De horizon Een verbeterde solidaire webshop

“Normaal krijgen we maandelijks zo'n 100 pallets met producten binnen. Nu waren er dat maar liefst 300! Meer dan 350 sociale organisaties hebben zich aangesloten bij Goods to Give. Daarnaast kunnen we rekenen op tal van vrijwillige ambassadeurs, die in direct contact staan met de partnerorganisaties.

We waren al langer van plan om een digitale inhaalbeweging te maken. Door de lockdown is dit proces in een stroomversnelling terechtgekomen. Dankzij een verbeterde solidaire webshop kunnen we ook efficiënter inspelen op vraag en aanbod. We zullen deze tool dan ook verder blijven optimaliseren. Wat we merken, is dat het aantal minderbedeelden blijft stijgen. Daarom blijven we ook ons netwerk van partnerbedrijven uitbreiden, zodat we straks kunnen samenwerken met dubbel zoveel sociale organisaties, voor wie een inschrijving trouwens gratis is.“

De ervaring Waardigheid als bouwsteen

“Sinds 2012 dragen we ons steentje bij aan de solidariteit in onze maatschappij. Elk individu heeft het recht om zijn waardigheid te behouden. Dat is een fundamenteel uitgangspunt en verklaart waarom non-foodproducten even essentieel zijn als voeding.

Ik denk dat onze maatschappij op een keerpunt staat. De circulaire economie staat bij ons alvast centraal in onze waarden, want we herverdelen onverkochte producten in plaats van ze te vernietigen.

Door deze crisis staan we stil bij cruciale vragen, dat vind ik boeiend om te zien. Ik doe nuttig werk en dat maakt mij als mens gelukkig. Ik hoop dat we niet volledig terugkeren naar hoe het voor de crisis was, maar dat we allemaal iets meer aan anderen gaan denken.“

Meer informatie over Goods to Give vind je op