De bank voor een wereld in verandering
4 min

Waarom uw inkomen als zelfstandige waarborgen?

Voor een zelfstandige kan arbeidsongeschiktheid zware financiële gevolgen hebben. De wettelijke bescherming die de ziekteverzekering biedt, is doorgaans niet voldoende. Om u te beschermen, is er een verzekering gewaarborgd inkomen. Hoe dat een verschil maakt, illustreren we in dit artikel aan de hand van een concreet voorbeeld.

Ziek worden of een ongeval krijgen, het kan iedereen overkomen. Voor een zelfstandige kan arbeidsongeschiktheid echter zware financiële gevolgen hebben, ondanks de wettelijke bescherming. Om u bijkomend te beschermen, bestaat er een verzekering gewaarborgd inkomen. Hoe dat een verschil maakt, illustreren we met een concreet voorbeeld.

Uw wettelijke bescherming Waar u recht op hebt

Onder welke voorwaarden hebt u recht op een vergoeding?

Sinds 1 juli 2019 is de wettelijke beschermingsregeling aangepast. De wachttijd om de forfaitaire uitkering van het RIZIV te ontvangen is verdwenen. Als u als zelfstandige arbeidsongeschikt bent, ontvangt u nu een uitkering vanaf de eerste dag, op voorwaarde dat de arbeidsongeschiktheid langer dan zeven dagen duurt.

Ondanks die vooruitgang blijft het bedrag van deze vergoeding beperkt en onvoldoende om uw dagelijkse uitgaven te dragen.

Op welk bedrag hebt u recht?

Voor een arbeidsongeschiktheid van minder dan acht dagen ontvangt u geen uitkering.

Voor een arbeidsongeschiktheid die acht dagen of langer duurt, ontvangt u een forfaitaire uitkering, retroactief vanaf de eerste dag, en dit gedurende het eerste jaar van de arbeidsongeschiktheid. Het bedrag hangt af van uw gezinssituatie:

  • 49,68 euro per dag voor alleenstaanden
  • 38,10 euro per dag voor samenwonenden
  • 62,08 euro per dag met gezinslast

Wat als de arbeidsongeschiktheid langer dan een jaar duurt?

Vanaf het tweede jaar arbeidsongeschiktheid ontvangt u als samenwonende en vanaf het moment dat de activiteit van uw onderneming wordt stopgezet, een bedrag van 42,60 euro. Voor een alleenstaande of zelfstandige met gezinslast blijven de bedragen gelijk aan het eerste jaar arbeidsongeschiktheid.

Deze brutobedragen zijn van toepassing vanaf 1 januari 2021 en worden geïndexeerd. Ze worden betaald voor zes dagen per week, in principe zesentwintig dagen per maand. Voor een zelfstandige met gezinslast bijvoorbeeld, komt dit neer op 1.614,08 euro bruto per maand voor het eerste jaar arbeidsongeschiktheid. Een hulp die welkom maar waarschijnlijk onvoldoende is.

Een concreet voorbeeld Zelfstandige krijgt een ongeval. Wat zijn de gevolgen?

Welke inkomsten zijn er voor dit gezin na het ongeval?

Jonas, 35 jaar, is zelfstandig boekhouder. Hij is gehuwd met Inès en heeft twee jonge kinderen. Zijn inkomen bedraagt 4.000 euro bruto per maand. Inès is deeltijds leerkracht (80%) en verdient 1.900 euro bruto per maand.

Jonas heeft een zwaar verkeersongeval gehad. Na twee maanden hospitalisatie wacht hem een lange revalidatieperiode. Zijn inkomen van 4.000 euro valt weg. Hij geniet een vervangingsinkomen van 1.614,08 euro bruto per maand. Balans: het maandelijkse gezinsinkomen daalt drastisch van 5.900 naar 3.514,08 euro.

Zijn vaste uitgaven zijn uiteraard niet verdwenen: hypothecair krediet, investeringskrediet, renovatiekosten van de woning, facturen voor water, verwarming en elektriciteit, kosten voor kinderdagverblijf voor de jongste, medische uitgaven voor het oudste kind dat aan astma lijdt enz.

Wat als hij een verzekering gewaarborgd inkomen had afgesloten?

Gelukkig was Jonas vooruitziend en heeft hij zijn inkomen beschermd met een verzekering gewaarborgd inkomen. Deze verzekering zorgt voor een gewaarborgd maandelijks inkomen bij arbeidsongeschiktheid, bovenop de wettelijke tegemoetkoming van het RIZIV.

Bij het afsluiten van deze verzekering, kon Jonas kiezen uit verschillende formules. Zijn keuze viel uiteindelijk op een aanvullend inkomen van 3.000 euro per maand bij arbeidsongeschiktheid, wetende dat hij niet meer dan 80% van zijn beroepsinkomen kan verzekeren.

Hij koos voor een klimmende rente van 3% van 36.000 euro op jaarbasis, een einddatum op 65 jaar, een eigenrisicotermijn van 30 dagen en een dekking bij ziekte en ongeval.

Jonas betaalt 1.618,82 euro per jaar om deze bescherming te genieten en gerust te zijn. De premie stijgt elk jaar met 44,45 euro. Ze is aftrekbaar als beroepskost.

Geef uw ondernemersproject een vliegende start met de Starters Kit, een pakket boordevol voordelen.