De bank voor een wereld in verandering
9 min

Sparen of beleggen, wat is het verschil?

Een eenvoudige vraag? Misschien. Toch is het goed om steeds het onderscheid tussen beide in het achterhoofd te houden, en rekening te houden met het verschil in mindset bij sparen en beleggen.

In dit artikel geven we u een introductie over sparen en beleggen, vertellen we welke mindset u nodig heeft en benadrukken we het belang van een financiële buffer.

Sparen en/of beleggen… Wat is het verschil?

Sparen is kiezen voor veiligheid

Bij sparen bewaart u een gedeelte van uw inkomsten ‘in veiligheid’. U bouwt een financiële reserve op voor het geval u geconfronteerd wordt met een tegenslag, om een onverwachte uitgave te betalen, om projecten op korte termijn te financieren waarvoor geen andere financieringsoplossing bestaat, of gewoon om iets aan de kant te zetten ‘voor later’. Uw spaargeld is beschermd door het Belgisch garantiefonds tot een bedrag van 100.000 euro wanneer uw bank failliet zou gaan.

De meeste spaarrekeningen brengen echter slechts het wettelijke minimumrendement op, onvoldoende om de inflatie te compenseren.

Beleggen: een beter rendement voor uw spaargeld

Beleggen heeft als doel uw spaargeld op termijn meer te laten opbrengen. Het houdt een bepaald risico in, maar in ruil is het rendement op lange termijn mogelijk hoger dan bij een klassieke spaarrekening.

De meeste risico’s kunt u spreiden door uw beleggingen te diversifiëren: u investeert bijvoorbeeld in verschillende fondsen, aandelen, obligaties, verzekeringen…

Een verschil in mindset Beleggen pakt u anders aan dan sparen

Uw persoonlijke situatie

Het belangrijkste uitgangspunt bij de vraag of u geld het best spaart of belegt (en eigenlijk bij elke vraag over geld), is uw huidige financiële situatie. Wat is uw leeftijd? Heeft u al een eigendom? Heeft u bepaalde plannen of projecten in de nabije toekomst waarvoor u best wat geld opzij zet? En natuurlijk: hoeveel geld staat er op uw spaarrekening? Enkel wanneer u deze parameters kent, kunt u een gefundeerde beslissing nemen en kunnen we u als bank adviseren over de keuze tussen sparen en beleggen. Iedereen is immers anders en heeft andere behoeften.

Spaart u al fiscaal?

Allereerst, fiscaal sparen (pensioensparen en langetermijnsparen) is ongetwijfeld de beste keuze. Waarom? Omdat fiscaal sparen eigenlijk een cadeautje van de overheid is, waarbij u het kapitaal dat u spaart in een bepaald jaar kunt inbrengen als aftrekbare kost in uw belastingaangifte. U spaart dus een appeltje voor de dorst én u betaalt minder belastingen. Win-win! Hou er uiteraard wel rekening mee dat u pas over het geld dat u zo investeert kunt beschikken wanneer u de pensioenleeftijd bereikt.

Hoe gaat u om met marktschommelingen?

Wanneer u kiest om een stukje van uw spaargeld te beleggen, dient u – ongeacht het type belegging – steeds een blik op de middellange en lange termijn te houden. Periodieke schommelingen in uw beleggingen kunnen immers altijd. Heb geduld: zolang u niet verkoopt, verliest u niet. Op periodes waarin het minder gaat, volgt meestal een periode waarin de waarde opnieuw stijgt. Hou er dus rekening mee dat beleggen vooral op lange termijn opbrengt. Regelmatig kleinere stortingen doen is dus een goed idee. Zo spreidt u uw belegging, en dus het risico, in tijd.

Wees bereid om een tijdje te beleggen zonder enig rendement, of zelfs een negatief rendement. Het is immers pas op middellange termijn dat een stijgende curve zichtbaar kan worden. Daalt de curve op een bepaald moment? Besef dan dat dit ook opportuniteiten creëert.

Beleggen kan al vanaf een klein bedrag per maand

Bepaal eerst en vooral hoeveel van uw spaargeld u gemakkelijk kunt missen de komende jaren. U hoeft echt geen duizenden euro’s in één keer te beleggen. Starten met beleggen kan al vanaf 1 euro per dag. Een bijkomend voordeel van uw beleggingen te spreiden in de tijd, is dat u anticipeert op schommelingen in de markt. De ene maand koopt u iets voordeliger beleggingen aan, de andere maand iets duurder, waardoor de schommelingen op termijn uitvlakken. Kortom, u bepaalt zelf hoe u belegt.

Een financiële buffer Dé voorwaarde om te beleggen

Wat is een financiële buffer?

Een financiële buffer is een geldreserve die u aanlegt om onverwachte en noodzakelijke kosten te kunnen betalen zonder dat het een impact heeft op uw levensstijl.

Ze zorgt voor een financiële zekerheid en is het eerste waarvoor u geld opzij moet zetten op uw spaarrekening, nog voor u uw geld begint te beleggen op langere termijn.

Wat is de ideale financiële buffer?

Dat hangt natuurlijk af van uw situatie, uw maandelijks inkomen, uw persoonlijke levensstijl, of u al een eigendom heeft of niet, welke korte termijnplannen u nog heeft, hoe groot uw gezin is… Een mooie richtlijn is een buffer van 3 tot 6 maanden loon, afhankelijk van uw behoeften. Heeft u nog geen eigen woning, hou er dan rekening mee dat tegenwoordig wordt aangeraden om minstens 10% van de aankoopsom van een woning zelf te financieren. Uw financiële buffer moet in dat geval dus een stuk hoger liggen. Stel uzelf steeds de vraag: hoeveel moet er op elk moment op mijn spaarrekening staan om me financieel comfortabel te voelen?

Sparen of beleggen?

Wat brengt meer op? Sparen of beleggen?
Beleggen is geen exacte wetenschap, maar een online simulatie kan een antwoord bieden op deze vraag. Bereken uw potentieel rendement hier*.

*Het uiteindelijke verwachte bedrag kan afwijken van de realiteit.