De bank voor een wereld in verandering
4 min

Hoeveel kost een huis kopen?

Bovenop de aankoopprijs komen nog andere kosten waar u rekening mee moet houden. Ga hier na hoeveel het precies kost om een woning te kopen.

Een overzicht van de verschillende kosten bij het aankopen van een woning

Ereloon van de notaris Wat kost het

Registratierechten en/of -belastingen

Wanneer u een woning aankoopt, moet een notaris de verkoopakte registreren. Op die registratie heffen de gewesten een belasting.

In het Vlaams gewest betaalt u normaal 10% registratierechten op een koopwoning of (bij een nieuwbouwproject) op de bouwgrond. In een aantal gevallen geldt een lager tarief:

  • Voor de aankoop van uw enige eigen woning betaalt u slechts 6% registratierechten.
  • Bent u van plan om binnen de vijf jaar na aankoop een ingrijpende energetische renovatie uit te voeren, dan betaalt u 5% registratierechten. Dat tarief geldt bij een renovatie waarbij u de technische installaties om een binnenklimaat te realiseren (zoals verwarming, koeling, luchtcirculatie) volledig vervangt en waarbij u minstens 75% van de bestaande en nieuwe buitenschil (na)isoleert.
  • Voor gezinswoningen tot en met € 200.000, geldt er een rechtenvermindering (korting) van € 5.600. Voor gezinswoningen gelegen in de Vlaamse kernsteden en de Vlaamse Rand rond Brussel wordt dat grensbedrag verhoogd tot € 220.000.
  • Voor latere aankopen is er het systeem van de meeneembaarheid van de registratierechten.

In het Waals gewest betaalt u standaard 12,5% registratierechten, ofwel 6% bij klein beschrijf.

In het Brussels Hoofdstedelijk gewest betaalt u 12,5% registratierechten; het klein beschrijf is daar niet van toepassing.

  • Gaat het om de aankoop van een woning met een waarde van maximaal € 500.000, dan hebt u recht op een vrijstelling van € 175.000. Dat 'abattement' is van toepassing wanneer u van de woning binnen de twee jaar uw hoofdverblijfplaats maakt en geen eigenaar bent van een andere woning. De gedetailleerde voorwaarden vindt u op www.notaris.be.

Ereloon van de notaris

De notaris wordt vergoed voor zijn werk met een ereloon dat door de wet is vastgelegd. Het gaat om een percentage op de koopprijs dat afneemt naarmate de koopprijs toeneemt.

Aktekosten voor de aankoop

De notaris maakt verscheidene kosten om het verkoopdossier volgens de wettelijke bepalingen af te werken, zoals kadastrale en stedenbouwkundige opzoekingen, fiscale kennisgevingen, rechten op geschriften… Die kosten variëren meestal van zo'n €700 tot €1100 en zijn ten laste van de koper.

Koopprijs Percentage
Tot €7.500:4,56%
Van €7.500 tot €17.500:2,85%
Van €17.500 tot €30.000:2,28%
Van €30.000 tot €45.495:1,71%
Van €45.495 tot €64.095: 1,14%
Van €64.095 tot €250.095:0,57%
Boven €250.095:0,057%

Opgelet: op het ereloon van de notarissen is sinds 2012 21% btw verschuldigd.

Andere kosten Bijkomende stappen

Aktekosten voor de hypotheeklening

De hypotheeklening moet ook ingeschreven worden bij een bevoegd hypotheekkantoor. De aktekosten omvatten de registratierechten op de hypothecaire inschrijving – zoals hierboven vermeld –, het hypothecair inschrijvingsrecht en het ereloon van de notaris.

Dossier- en schattingskosten

Voor alle administratie bij het afsluiten van een woonkrediet rekent de bank een dossierkost aan. Die mag wettelijk gezien niet hoger zijn dan 500 euro. Moet de woning geschat worden, dan komen daar ook nog de schattingskosten bij. Die kunnen variëren naargelang de grootte van de woning. Vraag vooraf een indicatie aan uw bank.

Onroerende voorheffing

Jaarlijks betaalt u als eigenaar van een onroerend goed onroerende voorheffing. U ontvangt daarvoor automatisch van de belastingdienst een aanslagbiljet. De belasting wordt berekend op basis van het zogenaamde kadastrale inkomen (KI) van het onroerend goed, het gemiddeld normaal netto-inkomen dat het onroerend goed tijdens een jaar aan zijn eigenaar zou opbrengen (de gemiddelde jaarlijkse nettohuurwaarde van de woning op 1/1/1975 - 40% kosten).

Nieuwe projecten, nieuwe kredieten

Een nieuwe woning, een buitenverblijf… Een nieuw project op stapel.