De bank voor een wereld in verandering
2 min

Maandelijks aflossen. Hoe doe ik dat?

Zoveel mensen, zoveel manieren om uw lening af te lossen.

Een lening ondertekenen op zich is makkelijk. Op welke manier u een lening aflost is een andere zaak. Maandelijkse afbetalingen, kapitaaldelging, degressief … Kunt of wilt u in het begin graag iets meer betalen, of elke maand een vast bedrag?

WIJZE VAN BETALING AFBETALEN, AFLOSSEN, …

Hoeveel en wanneer aflossen

Wanneer u een woonkrediet afsluit, spelen naast de rentevoet en de gekozen looptijd, ook de geschikte manier van terugbetalen een belangrijke rol. Meestal gaat dat via vaste mensualiteiten of vaste kapitaalaflossingen of de terugbetaling van het kapitaal op de vervaldag.

Alles hangt af van uw gezinssituatie, uw fiscale draagkracht en de fiscaliteit zelf. Bij een lening met vaste maandelijkse afbetalingen zijn er geen verrassingen: een gedeelte van het bedrag zijn interesten, de rest is kapitaalaflossing. De ideale formule, wanneer uw startkapitaal relatief beperkt is.

Bij een lening met vaste kapitaaldelging lost u elke maand een contractueel vastgelegd afgesproken gedeelte van het kapitaal af, gekoppeld aan de rente op het nog resterende kapitaal. Bij het zogenaamde bulletkrediet betaalt u het volledige kapitaal terug op de vervaldag - gedurende de looptijd van de lening alleen interesten.

BETALINGSTERMIJN TIJD IS GELD EN DRINGT

Verbouwing betalen en tegelijkertijd een appartement huren, kon ik alleen door een spreiding van betaling.

De eerste aflossing

De maandelijkse aflossing van uw lening gebeurt via domiciliëring de eerste van elke maand, volgens de aflossingstabel. De allereerste aflossing van uw woonkrediet gebeurt de eerste van de maand volgend op het verlijden van de akte.

Bij eventuele vragen over uw lening of terugbetalingen, rekent u op uw vertrouwenspersoon bij uw bank. Hij of zij zal u graag de antwoorden geven die u zoekt.

Maandelijks aflossen. Hoe doe ik dat?

Zoveel mensen, zoveel manieren om uw lening af te lossen.