De bank voor een wereld in verandering
4 min

Het flexibel woonkrediet

Herfinancieren, verkorten of verlengen van de leentermijn … Een soepele formule met variabele rentevoet heeft heel wat voordelen.

Het leven heeft zijn hoogtes en laagtes. Doorsta minder positieve dagen zonder zorgen over uw woonkrediet.

Uw persoonlijke situatie Goede en minder goede tijden

Minder betalen per maand of minder lang betalen

In de loop der jaren evolueert uw financiële situatie, net als de manier waarop u uw krediet bekijkt. Wanneer u jong bent, wil u doorgaans de kredietlasten zo laag mogelijk houden. Dan is een krediet met een langere looptijd een goede optie. Als uw budget na enkele jaren wél gemakkelijk een hogere kredietlast kan dragen, dan kunt u de looptijd van uw woonkrediet makkelijk verkorten en op die manier ook de totale kosten van het krediet verminderen. Anderzijds kan de maandelijkse kredietlast soms te groot worden door bijvoorbeeld geheel of gedeeltelijk loonverlies. Door de looptijd van het krediet met enkele jaren te verlengen, kan u uw budget zonder veel moeite weer in evenwicht brengen.

Aanpassen naargelang de formule

Als u kiest voor een formule met variabele rentevoet, dan kan u de looptijd van het krediet in principe met maximaal vijf jaar verlengen. Het verlengen of verkorten van de looptijd brengt ook geen kosten of boetes met zich mee. Voor een verkorting van de looptijd van het krediet bij de formules met vaste of variabele rentevoet gelden wel enkele regels: de totale looptijd na de aanpassing moet minimaal 10 jaar zijn om van de fiscale voordelen te genieten. Daarnaast moet de resterende looptijd na aanpassing minimaal 25% van de oorspronkelijke looptijd van het krediet zijn.

Extra gelden Een erfenis, bonus, schenking…

De vervroegde aflossing

Wanneer u extra geld ontvangt, bijvoorbeeld een erfenis, een bonus of een schenking, dan kunt u een zogenaamde (gedeeltelijke) vervroegde terugbetaling doen. Uw woonkrediet volledig of gedeeltelijk vervroegd terugbetalen wanneer u wilt, is een wettelijk recht. Dan bent u verplicht minstens tien dagen vóór de terugbetaling aan de bank een aangetekend schrijven te richten met vermelding van uw wens. Uw bankadviseur zal alles samen met u regelen. De kosten voor een (gedeeltelijke) vervroegde terugbetaling zijn gelijk aan drie maanden interesten op het terugbetaalde gedeelte.

Een nieuwe partner

Het is meer dan extra geld, mocht een nieuwe partner in uw leven iets met u willen opbouwen. Dat is een daad van liefde. Samen met u het krediet opnemen voor het project dat u tot voorheen alleen afbetaalde … dat is mooi en het kan zeker. Voor dergelijke zaken contacteert u best uw adviseur in het kantoor.

Omdat ik voor een aanpasbaar woonkrediet koos, kon ik mijn aflossingen makkelijk aanpassen… en nu betaal ik maandelijks een stuk minder af.

Ziekte, loonverlies… Minder goede tijden

Een tijdje minder betalen

Mocht het minder goed gaan, dan betaalt u een bepaalde periode enkel de interesten van uw woonkrediet. Tijdens die periode bent u vrijgesteld van terugbetaling van kapitaal gedurende maximaal zes maanden. De duur van het voorschot wordt dan voor dezelfde periode verlengd als de duur van de opschorting. Tijdens de looptijd van het krediet kunt u tot tweemaal toe gebruik maken van die mogelijkheid, voor zover uw aanvraag aanvaard wordt. De wijziging komt er al op de eerstvolgende vervaldag indien u de aanvraag deed uiterlijk 15 dagen vóór die vervaldag.

Welke omstandigheden komen in aanmerking?

Het zijn niet de leukste momenten uit een mensenleven, maar hierbij toch een overzicht van de omstandigheden die in aanmerking komen voor dat uitstel : u kunt niet over uw woning beschikken door een brand of overstroming; u bent gedurende minstens zes maanden werkloos als gevolg van een ontslag; u krijgt te maken met een economische of lichamelijke invaliditeit van minstens 67% als gevolg van ziekte of ongeval gedurende minstens 6 maanden; u lijdt onder een ernstige ziekte tijdens een periode van minstens 6 maanden; een medekredietnemer overlijdt; de gehuwde of wettelijk samenwonende kredietnemers besluiten tot een feitelijke scheiding.

Hoe flexibel is mijn krediet?

Herfinancieren, verkorten of verlengen van de leentermijn … Een soepele formule heeft heel wat voordelen.