De bank voor een wereld in verandering
3 min

Hoe flexibel is mijn krediet?

Herfinancieren, verkorten of verlengen van de leentermijn, … dat is soepel.

Het leven heeft zijn hoogtes en zijn laagtes. Opdat u zich tijdens die minder positieve dagen alvast geen zorgen hoeft te maken over uw woonkrediet zijn er tal van mogelijkheden. En na regen komt zonneschijn. En die goede dingen in het leven, kunt u nog beter maken.

PERSOONLIJKE SITUATIE GOEDE TIJDEN, SLECHTE TIJDEN

Minder betalen per maand of minder lang betalen

In de loop der jaren evolueert uw financiële situatie. Ook de manier waarop u uw krediet bekijkt, verandert. Als u nog jong bent, zult u in de meeste gevallen de kredietlasten zo laag mogelijk houden. Dan is een krediet met een langere looptijd een goede optie.

Als uw budget na enkele jaren wél gemakkelijk een hogere kredietlast kan dragen, dan kunt u de looptijd van uw woonkrediet makkelijk verkorten en op die manier ook de totale kosten van het krediet verminderen.

Anderzijds kan de maandelijkse kredietlast soms te groot worden door bijvoorbeeld geheel of gedeeltelijk loonverlies. Door de looptijd van het krediet enkele jaren te verlengen, kan uw budget zonder veel moeite weer in evenwicht worden gebracht.

Aanpassen naargelang de formule

Als u kiest voor een formule met variabele rentevoet, dan is het mogelijk om de looptijd van het krediet in principe met maximaal vijf jaar te verlengen. Het verlengen of verkorten van de looptijd brengt bovendien geen kosten of boetes met zich mee.

Voor een verkorting van de looptijd van het krediet bij de formules met vaste of variabele rentevoet gelden wel enkele regels: de totale looptijd na de aanpassing moet minimaal 10 jaar zijn - om van de fiscale voordelen te genieten. Daarnaast moet de resterende looptijd na aanpassing minimaal 25% van de oorspronkelijke looptijd van het krediet zijn. 

EXTRA GELDEN EEN ERFENIS, EEN BONUS, EEN SCHENKING

Vervroegde aflossing

Wanneer u extra geld ontvangt, bijvoorbeeld een erfenis, een bonus of een schenking, dan kunt u een zogenaamde (gedeeltelijke) vervroegde terugbetaling doen. Het volledig of gedeeltelijk vervroegd terugbetalen van uw woonkrediet wanneer u wilt is een wettelijk recht.

Dan bent u verplicht minstens tien dagen vóór de terugbetaling aan de bank een aangetekend schrijven te richten met vermelding van uw wens. Uw bankadviseur zal u de nodige informatie bezorgen om die mogelijkheid te bestuderen.

De kosten voor een (gedeeltelijke) vervroegde terugbetaling zijn gelijk aan drie maanden interesten op het terugbetaalde gedeelte.

Nieuwe partner

Het is niet echt extra geld, maar als uw nieuwe partner iets met u wilt opbouwen is dat een daad van liefde. Samen met u het krediet opnemen voor het project dat u tot voorheen alleen afbetaalde … dat is mooi en dat kan zeker. Voor zulke specifieke zaken neemt u best contact op met uw adviseur in het agentschap.

Omdat ik voor een aanpasbaar woonkrediet koos, kon ik ze makkelijk aanpassen … en nu betaal ik maandelijks een stuk minder af.

ZIEKTE, LOONVERLIES, … SLECHTE TIJDEN

Voor een tijdje minder betalen

Een tegenslag kan iedereen treffen: werkloosheid, een ongeval, … Onder bepaalde omstandigheden betaalt u een bepaalde periode enkel de interesten van uw woonlening.

Tijdens deze periode bent u vrijgesteld van terugbetaling van kapitaal gedurende maximaal zes maanden. De duur van het voorschot wordt dan voor dezelfde periode verlengd als de duur van de opschorting. Tijdens de looptijd van het krediet kunt u tot tweemaal toe gebruik maken van deze mogelijkheid - onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag.

Die wijziging wordt al op de eerstvolgende vervaldag doorgevoerd mits u uw aanvraag daartoe deed, uiterlijk 15 dagen vóór die vervaldag. Voor latere aanvragen wordt de wijziging van kracht op de eerstvolgende vervaldag.

Welke omstandigheden komen in aanmerking?

Het zijn niet de leukste momenten uit het leven – verre van, maar hieronder toch de omstandigheden die in aanmerking komen om terugbetaling van kapitaal uit te stellen:

  • Wanneer u niet over uw woning kunt beschikken door een brand of overstroming;
  • u bent gedurende minstens zes maanden werkloos als gevolg van een ontslag;
  • u krijgt te maken met een economische of lichamelijke invaliditeit van minstens 67% als gevolg van ziekte of ongeval en dit gedurende minstens 6 maanden;
  • u lijdt onder een ernstige ziekte tijdens een periode van minstens 6 maanden;
  • een medekredietnemer overlijdt;
  • de gehuwde of wettelijk samenwonende kredietnemers besluiten tot een feitelijke scheiding.

Hoe flexibel is mijn krediet?

Herfinancieren, verkorten of verlengen van de leentermijn, … dat is soepel.